Home Digitalisering Skarp kritik mot myndigheternas IT-system

Skarp kritik mot myndigheternas IT-system

Händer skriver på en dator

Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att ”omhänderta digitaliseringens möjligheter”. Men åttio procent av de myndigheter Riksrevisionen har granskat har svårt att uppnå den säkerhetsnivå som eftersträvas och det är föråldrade IT-system som är boven.

Riksrevisionen har i dagarna gått ut med en utredning som riktar skarp kritik mot regeringen och statliga myndigheters föråldrade IT-system.  

Att ha ett föråldrat IT-system bidrar till att driftkostnaden blir väldigt hög, då man blir tvungen att lägga pengar på att få systemen att fungera. De myndigheter som har granskats har en sammanlagd IT-budget på 19 miljarder kronor, pengar som alltså inte används optimalt.

Ett annat problem är att informationssäkerheten brister när systemen är så gamla. Åttio procent av de granskade myndigheterna hade enligt undersökningen svårt att hålla en bra säkerhetsnivå.

– Vår övergripande slutsats är att ett flertal myndigheter inte har gjort tillräckligt för att hantera problem kopplade till föråldrade IT-system, säger riksrevisor Stefan Lundgren till IDG.se

Riksrevisionen riktar även skarp kritik mot regeringen. De anser inte att det har tagits några direkta beslut eller åtgärder gällande problemen med de föråldrande IT-systemen. Regeringen har vidtagit vissa åtgärder gällande digitaliseringen, som indirekt kan ha haft positiva effekter på problemet med gamla IT-systemen. Men Riksrevisionen anser inte dessa vara tillräckliga.

För att få ordning på IT-systemen rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ta fram ett stöd som ska göra det lättare för myndigheterna att hålla koll på sina system och få de uppdaterade inför fortsatt digitalisering.

Även myndigheterna har fått en rekommendation om att ta fram och arbeta med de verktyg som krävs för att bedöma hur IT-stödet ska bidra till att nå kärnverksamhetens mål och kontinuerligt utvärdera hur det går.

Du finner hela Riksrevisionens rapport här.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here