Home Energi Forskare hittar ny metod för snabbladdning av elbilar

Forskare hittar ny metod för snabbladdning av elbilar

Elbil laddas

Det forskas för fullt på hur man minskar tiden det tar att ladda elbilar. Penn State University har hittat en metod som innebär att man värmer upp batteriet för att kunna snabbladda bilen i ett mycket högre tempo än tidigare, utan att batteriet tar skada.

En av nackdelarna med elbilar är att laddningen tar avsevärt längre tid än de få minuter det tar att tanka en bensin- eller dieseldriven bil. Detta är något som måste förbättras om elbilen ska få sitt stora genombrott. Energimyndigheten i USA har satt upp ett mål om att göra det möjligt att snabbladda sin elbil i 10 minuter och få ut cirka 320 kilometer på laddningen. För att komma upp i de siffrorna så behövs effekter kring 400 kilowatt vilket är väldigt slitsamt för batteriet.

På Penn State University har det forskat kring ämnet och hittat en möjlig lösning. Om man värmer upp batteriet till 60 grader under laddningen så menar de på att elektrolytens ledningsförmåga förbättras rejält och minskar risken för litiumplätering. Det finns dock en nackdel med den höga temperaturen – den främjar en kraftig SEI-tillväxt. En SEI-tillväxt innebär att diverse kemiska sammansättningar bildas på elektroderna, något som i en liten omfattning inte orsakar några problem, men tillslut leder till en märkbar försämring i batteriets kapacitet.

Det är allmänt känt att litiumjonbatterier ska hållas vid rumstemperatur. Men då snabbladdningen pågår under så kort tid, runt 0,1 procent av batteriets livslängd, ska detta inte orsaka några problem enligt forskarna på Penn State University. Testerna visade att cellen som förvärmdes till 60 grader klarade 1 700 laddningscykler innan kapaciteten sjönk till 80 procent. Samtidigt som en kontrollcell på 20 grader endast klarade av 60 cykler.

Det finns dock de som har invändningar på forskningsresultatet. Ny Teknik har haft kontakt med Daniel Brandell, professor i materialkemi och forskare vid Ångström Advanced Battery Centre vid Uppsala universitetet. ”Jag är skeptisk till att åldringseffekterna verkligen är försumbara med tanke på att stora strömmar går igenom cellen vid snabbladdning, och det är då som mycket av sidoreaktionerna sker”, skriver han i ett mejl till Ny Teknik. Daniel Brandell berättar också att han är osäker på om det skulle fungera på samma sätt om man gjorde testerna på ett stort batteripack och fortsätter med att berätta att tanken inte är ny och att metoden har diskuterats i diverse sammanhang.

Det krävs med andra ord mycket mer forskning innan metoden är tillförlitlig och redo att börja användas, men skulle det fungera kan det vara precis vad elbilarna behöver för fortsatt framgång.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here