Home Digitalisering Expert: Stefan Lagerkvist om AI i industrin

Expert: Stefan Lagerkvist om AI i industrin

Stefan Lagerkvist, VD på Viking Analytics

Hur ligger man steget före i er bransch?

Den viktigaste faktorn för att möjliggöra AI lösningar är att data innehåller experternas erfarenheter och kunskaper om systemen. De som förstår vikten av datakvalitet och har automatiserade lösningar för annotering driver industri 4.0. Vi på Viking Analytics möjliggör för teknikexperterna att öka datakvalitén effektivt.

Hur upplever ni bemötandet av AI i industrin?

Generellt möts vi av en stor entusiasm och nyfikenhet över potentialen. Att kunna visa exempel på de lösningar vi har gjort för andra stora företag skapar förtroende och nya idéer samtidigt som vi har stor respekt för många befintliga, avancerade driftsystem som är bra.

Vilken typ av företag drar störst nytta av digitalisering?

De företag där oplanerat underhåll och stopptid kostar stora pengar har mycket att tjäna på prediktiva lösningar och digitalisering. Tillverkningsföretag som utsätts för stor konkurrens måste kontinuerligt hitta nya fördelar. Flera av våra kunder av prediktiva underhållslösningar är från industrier där effektivitet, hållbarhet och säkerhet är högt prioriterade. Idag jobbar vi med kunder inom process-, kemi-, olje-, pappers- och tung tillverkningsindustri men vi har även kunder från försäkrings- och fastighetsbranschen. Sammanfattningsvis kan digitaliseringen göra nytta inom alla branscher där data kan omvandlas till insikter.

Vad är det största hotet med fortsatt digitalisering i er bransch?

Vanligtvis lyfter vi fram budgetbegränsningar och komplicerade IT system men vi ser även att misslyckade projekt leder till misstro till tekniken i industrin. Det är av största vikt att data kvalitetssäkras och annoteras av teknikexperter tidigt i projekten.

Viking Analytics är ett snabbt växande företag som möjliggör för industriföretag att förutse och förhindra stopptid och prestandaförsämring. Tack vare deras unika AI-produkter förenklas företagens resa mot digitalisering och Industri 4.0. Läs mer på vikinganalytics.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here