Home Annons ”Generationsskiftet krävs för utvecklingen, men maskinkunnandet är lika viktigt”

”Generationsskiftet krävs för utvecklingen, men maskinkunnandet är lika viktigt”

Digitaliseringen fortsätter sin stadiga marsch framåt, inte minst inom industrin där utvecklingen av IIoT (Industrial Internet of Things) och industri 4.0 är ett faktum. Framstegen i fabrikerna går dock långsamt på vissa håll när många företag inte vill gå ifrån nuvarande rutiner och ta klivet in i digitaliseringen. Så, vad är det som gör att företag tackar nej till att ha bättre koll på sina maskiner och med det kunna säkra sin produktionsförmåga?

Ett av de mest kostsamma problemen i industrin idag är produktionsbortfall orsakade av driftstörningar på maskiner i tillverkningen. Med digital övervakning får man information om att något är fel eller behöver repareras innan man kan se felet genom traditionell övervakning. Trots detta är minst 80 procent av industrin ännu inte uppkopplad. Detta påverkar både företag och skapar flaskhalsar för industrin som helhet.

– Svensk industri står still för det finns ingen karta över hur man ska göra. Ledningsgrupperna har svårt att ta beslut som berör digitalisering av verksamheten, för de har inte gjort det innan och det presenteras flera lösningar på ett problem, förklarar Janne Persson, VD på Intertechna AB.

En av lösningarna är Bluvision som Intertechna jobbar med – en trådlös maskinövervakningslösning med ett unikt AI system för machine learning. Där man får fram maskinens unika normaltillstånd. Genom att sedan mäta vibrationer och temperatur kan man följa förändringar som berättar hur maskinen mår och ger möjligheten att åtgärda problem innan de hinner bli kritiska.

Samtidigt som digitaliseringen knackar på dörren är ett generationsskifte i antågande. Nya unga industriarbetare som är uppväxta i en digitaliserad värld gör sin entré på arbetsmarknaden och ska så småningom ta över stafettpinnen. Då är det viktigt att ta vara på den äldre generationens kunskap.

– Generationsskiftet krävs för utvecklingen, men maskinkunnandet är lika viktigt. Det bästa vore om man dubbelbemannar under en förutbestämd tidsperiod och låta de yngre ta del av de äldres maskinkunskaper. De som är först på detta kommer få bra utdelning och ligga i digitaliseringens framkant, säger Janne Persson.

Knappt 15–20 procent av dagens fabriker är idag uppkopplade, en siffra som det enligt Janne Persson läggs för stort fokus på:
– Vi bör fokusera mer på det som skapar produktiva processer, det vill säga hur tekniken används. Han fortsätter:
– Det är vanligt att företag idag har någon form av mätning på sina kritiska och dyra maskiner, A-maskinerna. Men om fokus istället läggs på att även få B-maskinerna övervakade kan man samla in information som är extremt värdefull för minskade produktionsstopp och ökad personalsäkerhet. Nyckeln ligger i att ha kontroll över sin utrustning, först när man har det används tekniken till sin fulla potential, förklarar han.

Med så många fördelar är det förvånansvärt att utvecklingen inte går snabbare. Enligt Janne Persson inväntas fler större bolag hoppa på det digitala tåget.

-Vi saknar pionjärerna som börjar skala upp det till en större grad och visa på lönsamheten. Det är för få som har tagit det här steget. Tekniken finns där och leverantörerna likaså men vi måste samverka på ett annat sätt. I Sverige är vi duktiga på samarbete och samverkan, det är så vi kommer ta det här steget framåt. Hitta de nya konstellationerna och nya affärsmodellerna. Där är jag jätteoptimistisk, att vi ska kunna hitta lösningar på det, säger han avslutningsvis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here