Home Annons Helhetslösningar som skapar konkurrenskraft

Helhetslösningar som skapar konkurrenskraft

Koteko bildades för 25 år sedan i Västerås där de fortfarande har sitt säte. Företaget startades för att mätta behovet av konsulter som kan leverera mer än bara teknik och har sedan dess grenat ut i Koteko Installation och Koteko Projektstyrning som tillsammans skapar Koteko-gruppen. Utgreningen är en naturlig utveckling då Koteko satsar på att vara ett komplett bolag som kan utföra totalåtaganden inom el, hydraulik och mekanik.

Koteko vill genom sina moderna helhetslösningar göra svenska industriföretag konkurrenskraftiga för att hålla industrin kvar i Sverige. Att skapa helhetslösningar har varit ett bra koncept som kunderna uppskattar. ”Många kunder vill ha en leverantör till hela leveransen för att undvika att den delas upp och slippa vända sig till flera företag. De vänder sig till oss för att vi levererar en helhet.” säger Fredrik Allard, VD på Koteko AB.

Helhetstänket lyser igenom i hur Koteko arbetar med sina kunder. Det är inte bara att lösa problemet som finns framför ögonen. Det krävs även att vara lyhörd och höra vad kunden egentligen behöver. ”Efter att kunden har uttryckt ett investeringsbehov och vi är ute på plats tittar vi på vilka funktioner som finns på maskinen eller anläggningen och ser vad som kan automatiseras. Vi fokuserar på att göra det smartare och enklare för kunden men ha kvar samma funktioner. Ofta innebär det att ta bort det manuella.” säger Fredrik Allard. Kollegan Mattias Axner, VD på Koteko Installation AB, instämmer: ”Vi försöker vara så lyhörda vi kan. Plocka bort det vi kallar för kundens ”svordomar”, de små problem som uppkommer från och till men känns för små för att åtgärda. De vill vi eliminera.”

Koteko har en egen verkstad där de bygger pulpetrar, kopplingslådor, ställverk och kontrollskåp, både till maskinerna de renoverar men även till externa kunder. Verkstaden har även ett annat syfte: ”Vi har möjlighet att få in en hel 40 fotscontainer på verkstaden. Det gör det möjligt att göra ett förmontage i verkstaden och leverera en komplett lösning vilket kortar ner driftstoppet hos kunden markant.”, säger Mattias Axner. Driftstopp är det mest kostsamma problemet för företag i industrin idag och genom att hålla stoppen korta vid en renovering minskar den ekonomiska förlusten för företaget.

Internt jobbar Koteko med simulering och virtuell driftsättning vilket gör att de kan se om det finns några problem i leveransens programmering och prova alla funktioner innan lösningen ska levereras. Genom att säkerhetsställa att det inte är något fel på programmeringen innan leveransen vet man att om det skulle uppstå problem hos kunden är det hårdvaran det är fel på. Simuleringen hjälper även till att hålla stopptiderna korta vid en installation, vilket är något kunder har börjat kräva. Detta gör att simuleringar kan vara en trend som är på väg att bli standard. ”Vi har inga kunder som har krävt simuleringar än men det är mycket möjligt att det är ett krav om 3-4 år.”, säger Fredrik Allard avslutningsvis.

Läs mer på Koteko.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here