Home Fastigheter Ny tuff klimatcertifiering utmanar byggbranschen

Ny tuff klimatcertifiering utmanar byggbranschen

Pia Stoll är chef för NollCO2

Ett helt nytt certifieringssystem för klimatcertifiering av byggnader – NollCO2 – kommer att introduceras under nästa år och intresset från byggbranschen är stort.

Det är Sweden Green Building Councils (SGBC) och dess medlemmar som arbetat fram ramarna för det nya certifieringssystemet NollCO2 som strävar efter att byggnader ska ha ett netto-nollutsläpp av växthusgaser under hela sin livslängd, från planeringsstadium till rivning.

– Med NollCo2 sätter vi ribban högt för hållbart byggande, något som Sverige redan på många sätt är världsledande på, säger Pia Stoll som är chef för NollCO2. Certifieringen sätter upp gränsvärden för byggmaterials och byggprocessers växthusgasutsläpp och kräver kompensering av återstående utsläpp för att nå netto noll. Även energianvändningens klimatskuld ska återbetalas.

– Syftet med NollCO2 är att vi vill driva på för ett klimatneutralt byggande och få branschen att fortsätta utvecklas att bli mer klimatsmart. Som det är nu kanske certifieringen bedöms som tuff, men det är på den här nivå som vi måste vara för att nå netto noll växthusgasutsläpp i Sverige år 2045.

Certifieringen enligt NollCO2 gäller för såväl nyproduktion som tillbyggnader.

Pilotprojekt redan påbörjade

Certifieringssystemet släpps inte officiellt förrän i mitten av nästa år, som det ser ut nu. Men redan finns en pilotversion klar, och den används redan i ett antal projekt.

I Visby bygger Lidl en ny livsmedelsbutik efter de kriterier som ställs upp i pilotmanualen och i Malmö håller Skanska på med ett kontorsprojekt i den nya stadsdelen Hyllie, som ligger alldeles i närheten av Öresundsbron. I Lidls fall handlar det om en ren träkonstruktion, uppbyggd av stommar i limträ och korslimmat trä och i Skanskas projekt är man fortfarande i projekteringsstadiet.

– NollCo2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad Silver, BREEAM Very Good eller LEED Gold. Detta för att säkerställa att byggnaden är en hållbar byggnad generellt. Även certifieringen Svanen undersöks för möjlighet att utgöra bascertifiering för NollCO2, förutsatt att den når upp till de krav som ställs, fortsätter Pia Stoll.

– Det som gör NollCO2 så unikt i hela världen är att det sätter gränser för hur mycket utsläpp som får komma från tillverkning av byggmaterial och hur mycket som får släppas ut i själva byggprocessen, och att kvarvarande livscykelbaserade CO2-skuld ska återbetalas inom fem år med installation av förnybar elproduktion och klimatkompensering. Någon liknande netto-noll certifiering finns inte någon annanstans även om jag vet att liknande arbete är på gång i flera andra länder.

Kompensation som gynnar klimatet

Det ambitiösa systemet utgår alltså från hela byggnadens livslängd till dess att den en gång i en avlägsen framtid ska rivas.

– Det handlar om att byggaktörer hittar klimatsmarta byggnadsmaterial både avseende tillverkning och genom att använda återvunna material. Det handlar vidare om klimatsmarta transporter och hur man kan minska energianvändningen under byggprocessen samt hur man kan effektivisera energianvändningen under byggnadens hela livslängd, berättar Pia Stoll.

– För att nå netto-noll måste man vara beredd att återbetala byggnadens klimatskuld och det kan man göra på flera olika sätt. Exempelvis kan projektet kompensera genom att man installerar förnybar el, som solpaneler, eller klimatkompenserar via de program som SGBC godkänt, till exempel Plan Vivos trädplanteringar.

Stort och växande intresse

Intresset för NollCO2 är, som tidigare påpekats, stort inom byggbranschen. Både bland tillverkare av byggmaterial och de som sedan bygger.

– Alla har insett att byggande innebär stora klimatavtryck och att man måste vidta åtgärder som gör att klimatpåverkan blir netto-noll i framtiden. Den insikten finns både hos branschens stora aktörer och bland mindre och medelstora företag.

– När certifieringssystemet väl blivit officiellt hoppas vi givetvis att så många som möjligt kommer att använda sig av det och att det med tiden kommer att bli standard. Det är också viktigt att de som beställer byggnaderna, exempelvis bostadsbolag och kommuner, har detta tänkande med sig redan från början när man utvecklar nya projekt.

– Allt för att alla ska dra åt samma håll, avslutar Pia Stoll.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here