Home Annons Säkrare identiteter skapar ett tryggare samhälle

Säkrare identiteter skapar ett tryggare samhälle

Gustaf Broman, ansvarig för digitala tjänster på Nexus.

Att sätta upp höga staket och låsa alla grindar är ett effektivt sätt att hålla obehörigt folk ute. Men den stora utmaningen är att man då måste hålla alla ute. Om man inte har ställt ut trovärdiga och säkra ID-handlingar som enkelt kan valideras.

Betrodda identiteter är ett nytt område. Utvecklingen av betrodda identiteter är viktig och trenden går mot aktiva processer för behörighet, vilka kan förändras över tid. För att uppnå detta är det viktigt att ha systemstöd för att kontinuerligt kunna validera identiteter mot register både vid utställning och över tid.

Ett exempel på en bransch som fortsätter att utvecklas av vidare digitalisering är byggbranschen, bland annat med hjälp av de nya ID06-korten. ID06-korten är högst nödvändiga för att kunna säkerhetsställa att endast behöriga personer befinner sig på arbetsplatsen och för att förhindra att svart arbetskraft nyttjas. Tidigt nästa år kommer de gamla korten ID06 1.0 sluta fungera och de nya korten med mycket högre säkerhet blir obligatoriska.

Svenskägda identitetsföretaget Nexus Group och har varit ackrediterad leverantör av ID06-kort sedan starten 2006. Idag är Nexus den absolut största leverantören och är 70 procent av byggbolagens val när de ska välja kortleverantör. Enligt Nexus själva är de störst tack vare sitt genomarbetade flöde från beställning till leverans, korta leveranstider och möjlighet till integration med kundernas egna system. ”Vi integrerar ID06-kortet med kundernas egna HR-system. Kortet kan även användas till att ta sig in på sitt kontor, logga in på sin dator, skriva ut saker och annat som underlättar säkerheten på arbetsplatsen.”, säger Gustaf Broman, ansvarig för digitala tjänster på Nexus.

Nexus vill underlätta och automatisera ansöknings- och valideringsprocessen och jobbar väldigt nära med ID06 AB som är den formella utställaren av identiteterna för att hitta de mest optimala processerna. ”Det ska inte bara vara säkert, det ska dessutom vara användarvänligt och smidigt att genomgå hela processen. Kortinnehavare ska validera sin identitet med pass eller eID. Det ska stämma överens med uppgifterna arbetsgivaren anger vilket gör att kravet på lösningarnas användarvänlighet är mycket högre jämfört med om en korthandläggare skulle sköta hela processen.”, säger Gustaf Broman.

ID06 är speciellt inriktat på byggbranschen men skulle kunna vara användbart i många fler branscher. ”Det är väldigt aktuellt att få ut betrodda och användarvänliga identiteter till sina anställda i Sverige idag. Inte bara inom byggsektorn utan generellt. När man kombinerar en fysisk och elektronisk identitet kan man enkelt se att kortet är giltigt och aktivt. Detta ger en mycket säkrare identitetshandling som är optimal att använda på arbetsplatser där man vill säkerställa att rätt personer är på arbetsplatsen.” säger Gustaf Broman.

Nexus arbetar även med mobila lösningar utanför ID06 där man ställer ut identiteter eller certifikat direkt till mobilen för att öka användarvänligheten. ”Vi ser att trenden är elektroniska och betrodda identiteter och certifieringar. Eftersom vi använder mobilen mest i vardagliga sammanhang är de elektroniska identiteterna lättast att använda om de finns i mobilen. De flesta organisationer både i Sverige och i Europa väljer i många fall att utfärda ett kort med en mobillösning som ett komplement. Det kan jämföras med BankID i Sverige. Du använder det oftare än vad du använder ditt pass eller ID-kort.”, säger Gustaf Broman och fortsätter avslutningsvis:  ”Att öka användarvänligheten är en viktig del i utvecklingen av elektroniska och betrodda identiteter. Vi vill kunna attrahera fler branscher och användare samt bidra till att skapa ett säkrare samhälle.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here