Home Annons Smart teknologi ska bidra till en mer hållbar byggbransch

Smart teknologi ska bidra till en mer hållbar byggbransch

Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom byggbranschen för att öka branschens attraktivitet på arbetsmarknaden. Arbetet innefattar bland annat mer effektiva arbetsmetoder och initiativ för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Infobric, som utvecklar IT och elektronik för att öka säkerheten och effektiviteten på byggarbetsplatsen, var med och tog fram branschstandarden ID06 samt var det första företaget som blev ackrediterad systemleverantör.

”Vi vill säkerställa att våra ID06-anslutna kunder kan använda sig av branschstandarden på sina arbetsplatser på bästa möjliga sätt för att öka sin säkerhet, effektivitet och konkurrenskraft. Som ett exempel på det har vi det senaste året utvecklat vårt system och våra produkter för att anpassa dem till den nya kortstandarden som ID06 AB har infört.”, säger Dan Friberg, VD på Infobric.

Byggbranschens aktörer har drabbats av osund konkurrens då ett fåtal oseriösa företag har utfört uppdrag på helt andra villkor än de villkor branschen skrivit under. Resultatet är bland annat svartarbete och osäkra arbetsförhållanden som inte bara är en fara för den enskilda arbetaren, utan också skadar företagens varumärken och samhället i stort. Infobric vill ge byggbranschen möjlighet att genom smart teknologi upptäcka och förhindra oseriösa aktörer på sina byggarbetsplatser. ”Vi vill helt enkelt förenkla arbetet för de seriösa aktörerna att bygga på ett säkert, effektivt och hållbart sätt – och stoppa de oseriösa aktörerna helt och hållet.”, säger Dan Friberg.

Sedan 2004 har Infobric arbetat nära aktörerna i byggbranschen och utvecklat teknologi för att mäta, övervaka och förbättra säkerheten. ”Våra tjänster hjälper byggföretag att på ett enkelt och effektivt sätt få kontroll över vilka som vistas på deras arbetsplats, säkerställa att man jobbar på rätt sätt och förhindra säkerhetsrisker. Flera nya verktyg för att kunna upptäcka och förhindra dessa risker kommer att lanseras under de kommande åren.”, säger Dan Friberg.

Med fler nya inkommande verktyg ser Infobric fortsatt stora möjligheter till effektivitetsförbättringar och en mer hållbar och rättvis byggbransch. ”Det handlar dels om att förenkla arbetsmoment genom att utnyttja de tekniska möjligheterna men också att öka transparensen och insynen i hur verkligheten ser ut på arbetsplatserna.”, säger Dan Friberg och fortsätter avslutningsvis: ”Våra system innebär stora möjligheter att kontrollera vilka som är på byggarbetsplatserna men även en stor mängd kunskap som kan användas av byggföretagen för att fatta beslut för framtiden.”

Infobric grundades 2004 och är ett IT- och elektronikföretag som utvecklar lösningar för säkrare och mer effektiva byggarbetsplatser. I bolaget ingår också dotterbolagen Tempus AS och BlastManager AS. Bolagen har en central roll på fler än 16 000 byggarbetsplatser, med flera av Europas största bygg- och maskinuthyrningsföretag bland sina kunder. Infobric ägs av Summa Equity som kopplar sina investeringar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here