Home Annons Universal Robots: ”Kollaborativa robotar är framtiden”

Universal Robots: ”Kollaborativa robotar är framtiden”

Bild: Universal Robots

Berätta lite om Universal Robots?

Vi är det ledande företaget när det gäller att utveckla och tillverka kollaborativa robotar. Vårt huvudkontor finns i Danmark, men våra kunder finns i hela världen. Kollaborativa robotar är ett relativt helt nytt sätt att se på samverkan mellan människa och robotar och det är något som vi kommer att få se mycket mer av i framtiden inom industrin. 

Vad har ni visat på konferensen Robotiserad automation?

Vi har visat vår senaste robot som gör det möjligt för företagen att på egen hand enkelt programmera och driftsätta roboten för olika uppgifter. Det är framtiden eftersom det skapar ökad flexibilitet och gör att företagen äger kunskapen. Vi har också visat olika tillbehör, exempelvis gripare och visionskamera.

Vilken betydelse har det för tillverkningsindustrin?

Små och medelstora företag måste genom enkla medel kunna ta till sig fördelarna med automation, det finns varken tid eller pengar att starka stora projekt utan vår rekommendation är att hitta enkla lösningar på enkla behov, för att få vetskapen och att komma igång med robotautomation. Det skapar helt klar nya möjligheter för ökad effektivisering och en mer flexibel produktion. I sin förlängningen innebär det ökad konkurrenskraft och förbättrade förutsättningar för ökad lönsamhet och tillväxt. 

Vad tror du om framtiden?

För robotbranschen som helhet ser det ljust ut. Vi kommer att få se allt fler robotar inom industrin, vi är bara i en början av en robotiseringstrend. För svensk industri innebär det att det blir möjligt att flytta hem sin produktion i de fall där man outsourcat den till låglöneländer. För företag med produktion i Sverige innebär det att man får möjlighet att konkurrera på mer lika villkor.  

Finns det några hotbilder?

Både ja och nej. Ja, därför att det finns ett påtagligt kompetensunderskott. Redan i dag är det svårt att rekrytera kompetenta medarbetare för att programmera och sköta robotarna och det underskottet kommer inte att minska i framtiden. Nej, därför att allt fler uppgifter, ofta monotona och repetitiva eller slitsamma, i framtiden kommer att kunna göras med hjälp av robotar.

Läs mer om Universial Robots på universial-robots.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here