Home Digitalisering Vi är 1000 robotinstallationer bakom Danmark

Vi är 1000 robotinstallationer bakom Danmark

Tillväxtverket fick i början på förra året i uppdrag av regeringen att genomföra ett program för att få in fler mindre industriföretag i robotiseringen. Det som växte fram var Robotlyftet – en satsning som hjälper små och medelstora industriföretag öka sin konkurrenskraft genom att kraftigt minska risken i en robotsatsning.

Svensk industri ligger efter i robotstatistiken. Utesluter vi fordonsföretag och deras närmaste leverantörer så ligger Sverige bakom Danmark i antalet robotar per 10 000 industrianställda. Det krävs drygt 1000 robotinstallationer för att Sverige ska lyckas komma ikapp. Stora industriföretag ligger till skillnad från de mindre i världsklass och har tidigt förstått att en satsning på automation ligger helt rätt i tiden. Det är de små företagen som gör att vi halkar efter. ”De små industriföretagen har inte hängt på under senare år vilket troligen beror på kunskapsbrist. Man vet helt enkelt inte om vilka möjligheter som finns idag. Det kan också vara så att man känner osäkerhet inför tekniken och ekonomin.”, säger Björn Langbeck, industriell expert på Tillväxtverket.

Tillväxtverket står själva för att bevilja automationscheckar, det stöd som små och medelstora industriföretag kan söka för att minska den tekniska och ekonomiska risken inför kommande investeringar i automation. Checkarna är inte gjorda för direkta investeringar i robotar, utan målet är att öka automationsmognaden och skapa nya värden i företaget. ”Automationscheckarna kan även användas till utbildning av personal. Det finns alltså möjlighet att företaget bygger upp tillräcklig kompetens för att kunna programmera nya produkter eller optimera robotprogram efter installation.”, säger Björn Langbeck.

Små och medelstora företag har inte kompetensen att bedöma förutsättningarna för automation i det egna bolaget. Genom att ta hjälp av Robotlyftet och låta expertis genomlysa produktionen såväl som ge rekommendationer får företagen hjälp på vägen mot automation. Företagen kan sedan söka en automationscheck där de kan få hjälp med upp till halva kostnaden för professionell projektering. Syftet med projekteringen är att undanröja tekniska och ekonomiska risker och med den minskade risken öka antalet investeringar. Robotlyftets uppbyggnad är inspirerat av tidigare program med liknande inriktning. ”Vi har inspirerats av Robotdalens program ”Robot till tusen” som genomförts under flera år. Vi har även finansierat ”Automationsutmaningen” där vi tog ett steg till och förde in experthjälp i större omfattning än inom Robot till tusen. Erfarenheterna från dessa båda satsningar använde vi som grund för ett pilotprojekt inom Robotlyftet under 2018. Från och med senvåren 2019 drivs programmet i full skala.”, berättar Björn Langbeck.

Tillväxtverket har hjälp av flera samarbetspartners för att kunna täcka alla Robotlyftets erbjudanden och kunna hjälpa alla industriföretag i vårt avlånga land. Det är viktigt att involvera regioner och kommuner då industriföretag är mer spridda i landet än övriga företag. Oavsett var i landet man befinner sig finns Robotlyftet där och man kan få hjälp på samma villkor som alla andra.

”Eftersom vi ska bevilja automationscheckar själva, har vi valt att upphandla tjänster inom inspiration, förutsättningsstudier och automation expo. Vår roll är att hålla ihop programmet och se till att det finns resurser av lika god kvalitet över hela landet.”, säger Björn Langbeck.

Tittar vi framåt på Robotlyftets utvecklingsmöjligheter menar Björn att det gärna får dras mot digitalisering. ”Vi vill att Robotlyftet ska vara en del av ett större industriprogram för att kunna erbjuda liknande stöd inom digitalisering som ett nästa steg. Tyvärr finns det inte finansiering för ett sådant steg just nu men vi hoppas det kommer så småningom.”

Med fokuset inställt på robotar har checkarna redan börjat delas ut och nu väntar branschen ivrigt på att de första robotinstallationerna ska ske. ”Vi ser att företag har gjort sina projekteringar och troligen kommer den första installationen av en robot som projekterats med hjälp av en automationscheck under 2020”, säger Björn Langbeck avslutningsvis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here