Home Industri Omfattande system för produktionsstöd

Omfattande system för produktionsstöd

Idén till ProTAK föddes under Per Gannås tidiga år som pappersingenjör men det var först år 1999 som det första embryot till det idag framgångsrika affärssystemet nådde marknaden. I 20 år har de levererat produktionsstödssystem till processindustrin och när företaget nu nått optimering av produktionsprocesser värda över 100 miljarder kronor är det dags att göra entré på en ny marknad.

– Vår närvaro i pappers- och massafabrikerna inom processindustrin i Sverige är idag stor och vi har hjälpt några av landets största företag i branschen att optimera sin produktion. Nästa steg blir förutom att växa utanför Sverige att ge oss in i andra grenar av processindustrin, där vi ser tydliga förbättringsmöjligheter och på sikt kanske även andra delar av tillverkningsindustrin. Vår ambition är att bli en ledande leverantör av produktionsstödsystem i Sverige såväl som internationellt, säger Per Gannå, VD på ProTAK.

En av de främsta framgångsfaktorerna med det Örnsköldsviksbaserade företaget är den övergripande kompetens som organisationen besitter. Per Gannå med sin erfarenhet från produktionschefsbefattningar och medgrundaren Arne Hägglunds gedigna kompetens som före detta operatör inom pappersindustrin.

– Vi har skapat det system som vi saknade när vi själva arbetade i industrin. Vår övergripande förståelse för hela produktionsflödet möjliggör ständig förbättring av systemet så att det ska vara lätt för användaren att tillämpa det i sitt dagliga arbete, förklarar Per Gannå.

Systemet analyserar den totala verkningsgraden på maskiner och avdelningsavsnitt. Genom att koppla upp sig mot det befintliga styrsystemet kan ProTAK hämta och analysera data i realtid och förse alla i organisationen med samma information, samtidigt. Den webbaserade mjukvaran består av funktioner som händelseregistrering, meddelande funktion, länkhanterare och rapportfunktion. Den funktionella utformningen gör att eventuella avvikelser enkelt synliggörs och kan åtgärdas snabbt.

Med ett användarvänligt och lättförståeligt system har dem hjälpt några av Sveriges största industrier så som Billerud Korsnäs, SCA och Holmen att optimera sin produktion.

– En av de stora fördelarna med vårt system är den grafiska presentationen som gör det lättare att studera flödet i produktionen. Informationen blir tillgänglig för alla i organisationen vilket i sin tur bidrar till att systemet får alla i fabriken att sträva åt samma håll, en avgörande faktor för att skapa en mer effektiv industri, säger Per Gannå.

”Vi har skapat det system som vi saknade när vi själva arbetade i industrin”

– Dessutom är vår tekniska plattform av absolut senaste snitt och vår tekniska kompetens gör att vi, tillsammans med våra kunder, kontinuerligt kan förändra och förbättra systemet utifrån de behov som dyker upp. Det ska vara enkelt för operatören att använda vårt system, fortsätter han.

Precis som ProTAKs system ska vara lättillgängligt och engagera alla involverade i produktionsflödet betonar Per Gannå att det krävs att information tillgängliggörs för att svensk industri ska bli smartare och mer effektiv.

– Det räcker inte att vi stoppar in smartare ingenjörer. Unga och nyexaminerade förmågor är i ständig rörelse och vill vidare. Det gäller även att vi lyfter upp de modiga operatörerna som vågar lite mer genom att låta dom bli synliga, som i vårt system ProTAK. Först då når svensk industri sin fulla potential.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here