Home Annons Rätt lösning för energioptimering är inte alltid den man först tror

Rätt lösning för energioptimering är inte alltid den man först tror

Jonas Carlsson driver företaget ekoPerspektiv.

Bästa energilösningen är inte alltid den man kanske tänker sig i första hand. Det säger Jonas Carlsson med många års erfarenhet av att arbeta som energikonsult.

– Det viktiga är att se helheten. En långsiktig strategi, där man tar hänsyn alla aspekter som exempelvis användning, distribution och produktion av energi, är helt avgörande för ett bra slutresultat. 

Jonas Carlsson driver företaget ekoPerspektiv som är specialiserat på strategisk rådgivning i energi- och hållbarhetsfrågor. Företaget tillhandahåller förutom utredningar även upphandlingsstöd, projektering och projektledning. Själv har Jonas Carlsson en ingenjörsexamen inom maskinteknik och energi i grunden att stå på liksom praktiska erfarenheter av energiproduktion och distribution.

Sedan flera år är Jonas Carlsson även certifierad energikartläggare för stora företag. Bland kunderna finns både offentliga och privata aktörer, exempelvis industrier och bostadsföretag som vill optimera sina energilösningar. I många fall, särskilt när det gäller mindre energiföretag, tar han också en aktiv roll i företagens utvecklingsarbete.

– Att hitta rätt är inte alltid så lätt. Det som vid första anblicken verkar vara det bästa alternativet såväl driftmässigt som ekonomiskt och miljömässigt behöver inte alltid vara det mest gynnsamma eller robusta lösningen när man ser till helheten, förklarar Jonas Carlsson. 

– Det som är viktigt att fokusera på vad som är det mest optimala i hela värdekedjan samtidigt som det behövs ett långsiktigt perspektiv. En investering ska ju vara gångbar över lång tid.

Energibesparingar på 15 till 30 procent är fullt realistiskt

Att arbeta med energieffektivisering är alltid lönsamt, framhåller Jonas Carlsson. Av erfarenheten vet man att energibesparingar på mellan 15 och 30 procent är fullt realistiskt att uppnå i många fall. Men det som är bra i det enskilda fallet är inte alltid bra för helheten.

– Det är av naturliga skäl mest intressant att göra satsningar som syns, till exempel att installera solceller eller liknande. Det är i och för sig inget fel i det, men det är kanske inte där man får ut mest effekt av sin investering.

– I stället handlar det om att ta ett övergripande grepp om verksamheten och dess behov, både på kort och lång sikt, och sedan utgå från det. Många är också helt och hållet fokuserade på den egna anläggningen och glömmer att den ska samspela med omgivande infrastruktur, som exempelvis fjärrvärme, elnät och andra aktörer för att miljöeffekterna ska bli maximala.

Arbeta med ett utifrånperspektiv

Det är just i det här sammanhanget som Jonas Carlsson och ekoPerspektiv kommer in i bilden – att med ett utifrånperspektiv se över verksamhetens behov och sedan ta fram lämpliga åtgärder.

– Den avgörande frågan är givetvis om det blir ekonomiskt hållbart på lång sikt, men också att den investering man gör är rätt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, som även de måste fungera över tid, fortsätter Jonas Carlsson.

– För att få alla delarna på plats – driftsäkerhet, ekonomi och miljö – krävs det att man arbetar systematiskt och har hela sammanhanget klart för sig. Den kunskapen finns inte alltid fullt ut ute hos företagen och då kan vi bistå, tillsamman med beställaren, med såväl strategisk planering som lönsamhetsberäkningar, förslag på tekniska lösningar och korrekta underlag för förfrågningar.

Kompetens saknas i verksamheterna

Jonas Carlsson menar att många verksamheter i dag saknar kompetens för att ta fram korrekta underlag, men också beställarkompetens. Dessutom menar han att det inte nog kan poängteras att arbetet måste ske nära dem som har en god kännedom om verksamheten.

– Då är det klokt att ta hjälp utifrån av någon som både kan se till både möjligheter och fallgropar som kan uppstå under vägen. Men också en samarbetspartner som man kan ha som ett långsiktigt bollplank i de här frågorna.

– På ekoPerspektiv har vi många lyckade förändringsarbeten som gett våra uppdragsgivare både mer ekonomiska och produktionstekniska fördelaktiga lösningar såväl som miljömässiga lösningar som är långsiktigt hållbara. Det är bara att höra av sig så berättar vi gärna berättar mer.

Läs gärna mer på www.ekoperspektiv.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here