Home Annons Secana skapar cybersäkerhet med kompetens, erfarenhet och strategiskt perspektiv

Secana skapar cybersäkerhet med kompetens, erfarenhet och strategiskt perspektiv

Digitaliseringen medför stora effektivitetsfördelar men introducerar även sårbarhet och risker. Cyberhot har existerat lika länge som internet har funnits, men i samband med att kritisk infrastruktur har blivit alltmer uppkopplad har cyberattacker blivit ett allt större hot mot samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla och försvara våra grundläggande värden.

Cyberområdets gränsöverskridande karaktär innebär att tidigare tydliga skiljelinjer mellan länder, samhällssektorer och organisationer suddas ut. Från ett totalförsvarsperspektiv blir det allt svårare att säga var den civila infrastrukturen slutar och den militära börjar. Integrationen mellan civila, militära, privata och offentliga aktörer skapar beroenden och medför att ingen gräns kan skyddas helt. Tillsammans med våra kunder skapar Secana ett säkrare och robustare samhälle genom rådgivning, långsiktiga relationer, analys, innovation och utbildning.

De senaste åren har arbetet med att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot intensifierats. I januari meddelade regeringen att ett nationellt cybersäkerhets center ska upprättas för att öka informations- och cybersäkerheten i Sverige, och två månader senare publicerades SAMFI-myndigheternas samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019-2022.

Ökad samordning och koordinering av centrala civila, militära, privata och offentliga aktörer kräver gemensamma åtgärder för att öka totalförsvarsförmågan. Samtidigt pågår nu anpassningen hos både privata och offentliga aktörer till den nya säkerhetsskyddslagstiftningen samt till nya EU-regler i form av NIS-direktivet, som syftar till att höja den generella informationssäkerheten i unionen.

Secana har lång erfarenhet av att stödja privata och offentliga verksamheters strategiska säkerhetsarbete, både nationellt och internationellt. Vi erbjuder en trygg vägledning för militära, civila, privata och offentliga aktörer i en tid av stora förändringar och höga säkerhetskrav. Vi konsoliderar effektiv privat-offentlig samverkan.

Vår kompetens bygger på en unik kombination av kompetens och erfarenhet från civil, militär och akademisk sektor, centrerad kring cybersäkerhet, förmågeutveckling och verksamhetsledning. Secana arbetar evidensbaserat genom samarbete med lärosäten, forskningsinstitut och internationella forskarnätverk och vårt erbjudande inkluderar:

  • Governance, risk och compliance (GRC)
  • Kontinuitets-, incident- och krishantering samt totalförsvar
  • Informations- och cybersäkerhet
  • Systematiskt säkerhetsarbete, inklusive säkerhetsskydd
  • Forskning och innovation
  • Utbildning och övningsverksamhet

Secana hjälper organisationer att bli bättre rustade för att möta framtida strategiska och operativa utmaningar inom cyberområdet. Genom analys och rådgivning i ett nära samarbete stärker Secana våra kunders förmåga att anpassa sig till en komplex marknad och att framgångsrikt nå sina mål i en oviss omvärld. Läs mer på secana.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here