Home Annons ”Vi har högtryck i produktionen, men vi har gått bakåt i robotiseringen”

”Vi har högtryck i produktionen, men vi har gått bakåt i robotiseringen”

Automation Expo på Volvo Cars i Göteborg

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen siktar in sig på de ca 4 500 små och medelstora industriföretag i landet som skulle gagnas av automatisering och robotisering men som inte har budget eller rätt kunskap. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Finansieringen kommer från Tillväxtverket och utförare är IUC-nätverket, Automation Region, Robotdalen, RISE IVF samt SWIRA.

Att robotlyftet siktar in sig på små och medelstora företag är ingen slump. ”Tittar man på potentialen finns det extremt många företag med 10–50 anställda som behöver en push. De behöver stöttning både kompetensmässigt och ekonomiskt.” säger Bernt Henriksen, senior automations- och produktionsspecialist på Automation Region. Förutom kompetensbrist och ekonomiska utmaningar kan en av stoppklossarna vara att det under en längre tid har gått väldigt bra för Sverige industriellt. ”Vi har högtryck i produktionen, men vi har gått bakåt i robotiseringen. Det är svårt att ta sig tiden när det tickar in bra med pengar”, säger Bernt Henriksen.

Automation Expo är en regional mässa med syfte att skapa en mötesplats för företag som har behov av automationslösningar och företag som kan implementera lösningarna. Den 7:e november genomfördes en Automation Expo på Volvo Cars i Göteborg med 20 utställare och 140 deltagare. Att ett välkänt företag som Volvo står som värd är bra av flera anledningar enligt Bernt Henriksen: ”Möjligheten att få besöka ett ledande industriföretag lockar folk som vanligtvis inte går på mässor. Många vill veta mer om deras utmaningar och hur de har löst problemen de har mött.”

Även Automation Region delade med sig av sin expertis under mässan. ”Vi pratade om trender och möjligheter inom produktion och automation, vikten av att attrahera rätt kompetens och om hur man gör förutsättningsstudier. Vi sprider information om Robotlyftet och berättar om de möjligheter som finns.”, berättar Bernt Henriksen.

Förutsättningsstudier är en annan del av Robotlyftets erbjudande. I en förutsättningsstudie besöker en produktionscoach och en automationsexpert företaget och gör en kostnadsfri kartläggning och analys av den nuvarande produktionsprocessen och affärsmodellen. Resultatet visar var företaget har störst potential att automatisera och kartläggningen kan ligga till grund för en ansökan om en automationscheck. Automationscheckar är den finansiella hjälp SMF:er kan få via Robotlyftet, syftet med dessa är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i automationsteknik.

Vad det gäller Automation Regions fortsatta engagemang inom Robotlyftet är det full fart framåt: ”Vi har redan bokat in sju föreläsningar, vi kommer fortsätta driva Automation Expo och även hålla igång våra utbildningspaket genom Robotdalen. Vi kommer också fortsätta arbeta med det livslånga lärandet – att utbilda personal. När robotarna anländer behöver vi kompetent personal på plats som kan ta hand om dem på rätt sätt.”, säger Bernt Henriksen.

Uppdraget att genomföra ett program inom robotisering tilldelades Tillväxtverket tidigt under 2018 och det går redan nu att se resultat av satsningen. ”Vi har beviljat en del automationscheckar, det började trögt men rullar nu på och vi ser att företagen uppskattar konceptet. Det är lättare att få hjälp och söka pengar, då sätts det fart. Faktiska installationer har vi inte sett tillräckligt av, men vi ser ett nytt ”go” i företagen.”, säger Bernt Henriksen och fortsätter blicka framåt: ”Företagen börjar tänka på framtidsfrågor nu: hur kan vi förbereda oss för den smarta industrin? Och när är vi mogna för automatisering? Företagen håller på att ställa om.”

Automation Region har utifrån sin specialistkunskap även tagit fram ett beställarverktyg som visar vägen genom den ibland komplicerade processen att implementera automation och digitalisering. Beställarkompetensverktyget är tillgängligt på Automation Regions webbsida och det består bland annat av stöd kring hur man analyserar ett företags behov och konkret vägledning för arbete med förstudie, kravspecifikation, uppföljning med mera.

Förutom att ta vara på den kostnadsfria hjälp man kan få via Robotlyftet och Automation Regions beställarverktyg så finns det en viktig punkt Bernt Henriksen inte tycker att företagen ska glömma när de satsar på automatisering. ”Man måste investera tid och låta personalen vara delaktig i hela processen. Det måste få bli deras baby, då blir det som bäst.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here