Home Industri Beckhoff Automation: Framgång genom innovation

Beckhoff Automation: Framgång genom innovation

Håkan Brandt, VD, Beckhoff Automation

Det finns många skäl till att svensk industri står sig väl internationellt. Vi har länge varit bra på att implementera ny teknik och främjat innovationskraften i branschen. Ett företag som under flera år utvecklat produkter och system som underlättar utvecklingen och gör det enkelt för automationsföretag att ta steget in i industri 4.0-världen är Beckhoff Automation. Vi har pratat med VD Håkan Brandt om innovation, kompetens och den ljusa framtiden.

– Vår största framgångsfaktor är utan tvekan innovationskraften, vi har mångårig erfarenhet och hög kompetens vilket gör att vi ständigt utvecklar och hittar nya lösningar för att effektivisera svensk industri. IT-världen springer fortare än automationsvärlden så vi tar mycket av IT-världens utveckling och applicerar det i automationsvärlden. Innovationskraften kommer både ifrån de kloka människor som arbetar i företaget, men också från kunderna – vi arbetar väldigt nära våra kunder för att kunna utveckla produkter och lösningar utifrån deras behov.  

Ny teknik för Industri 4.0

Idag har Beckhoff flertalet produkter och lösningar som förenklar och effektiviserar för svensk industri. En av de produkter som tagits fram med hjälp av deras mångåriga erfarenhet och innovationskraft är XPlanar. Med XPlanar öppnar Beckhoff nya vägar inom maskinkonstruktion tack vare planarmover-enheter som svävar fritt och möjliggör en flexibel, exakt och dynamisk positionering

– Vi är väldigt stolta över den flexibilitet som XPlanar erbjuder. Det går att anpassa produkten helt utifrån kundens behov och fortfarande uppnå samma effektiviseringsgrad. Systemet lämpar sig bra som transportsystem inom maskinteknikområdet, särskilt för automatisering av förpacknings-, monterings-, sorterings- och plockningsprocesser. Den lämpar sig mycket bra för applikationer med höga krav på renlighet, så som läkemedel, livsmedel och elektroniktillverkning. Det är en fantastisk produkt som är tekniskt komplex och genom att bemästra den speglar vi också den kunskapsnivå som ligger bakom oss som företag, förklarar Håkan.

Fortsatt fokus på kompetens är avgörande

Industri 4.0 är ett enormt utvecklingsområde där automatisering, Internet of Things och säkra uppkopplade produkter är exempel på tillämpningar. Bristen på kompetens är ett definierat hinder för många företag att våga ta steget fullt ut in i Industri 4.0.

– Många har börjat ta steget att implementera ny teknik, man samlar på sig data och information men sen tar det stopp där. Det är tydligt att vi behöver satsa mer på att lösa kompetensbristen inom industrin för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden, säger Håkan och fortsätter; Det ligger givetvis mycket på regeringsnivå, att satsa på utbildning och samverkan mellan skolor och företag. Det händer att vi ser utbildningar som baseras på tio år gamla system, vilket såklart blir en stor utmaning när nyexaminerade personer väl kommer ut på arbetsmarknaden.

Ljusa framtidsutsikter

Coronakrisen har slått hårt mot svensk industri, trots det ser Håkan Brandt väldigt positivt på framtiden.

– Det är klart att alla företag och människor påverkas på ett eller annat sätt. Men på lång sikt ser jag väldigt ljust på både automationsbranschen generellt, och för oss som företag. Vi står inför en spännande resa med fortsatt ökad omsättning och fortsatt fokus på kompetens och innovationskraft. Vi ser fram emot att fortsätta hjälpa svensk industri implementera nya lösningar och bli mer effektiva och digitaliserade, säger Håkan avslutningsvis.

Med Xplanar öppnar Beckhoff nya vägar inom maskinkonstruktion tack vare planarmover-enheter som svävar fritt och möjliggör en flexibel, exakt och dynamisk positionering

Faktaruta:
Beckhoff levererar öppna automationsprodukter som implementeras i avancerade system snabbare och till lägre totalkostnad än traditionella PLC och MotionControl-system. De har ett tätt försäljningsnätverk av dotterbolag och distributörer över hela världen. Det svenska dotterbolaget, Beckhoff Automation AB, grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Malmö. Förutom försäljning och teknisk support finns även lokalt utbildningscentra i Malmö. Lokala försäljningskontor finns i Göteborg och Stockholm.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here