Home Digitalisering EXPERTPANEL: Stefan Albersson om digitalisering och säkerhet

EXPERTPANEL: Stefan Albersson om digitalisering och säkerhet

Hur ser ni på digitalisering och trender, vilka möjligheter kontra utmaningar? 

Internet of Things (IoT), AI och 5G kommer förändra sättet vi lever på, lösa olika samhällsutmaningar och skapa ett tryggare samhälle. Ambulanser kan komma snabbare till olycksplatsen tack vare samtrafiken mellan smarta, uppkopplade bilar. Städer kan övervaka trafikstockningar, föroreningar och parkeringsbehov i realtid. Bildflöden kan öka säkerheten för ensamarbetare som socialarbetare, väktare och butikspersonal. Detta är bara en bråkdel av de möjligheter som digitaliseringen innebär. Men den snabba utvecklingen ställer också mycket högre krav på att lösningarna och data verkligen är säkra och tillförlitliga.

Vilka är de vanligaste bristerna och hoten som ni ser i säkerhetsarbetet?

Den redan idag stora och ständigt ökande mängden av uppkopplade enheter och den ökade datatillgången gör det viktigare än någonsin att säkra sin kommunikation och data. Oskyddade uppkopplade enheter medför ökad risk för cyberattacker och DDos-attacker, där förvaren tar sig in i icke-säkrade enheter för att attackera eller sänka olika sajter. Tänkbara mål kan vara myndigheter eller kritiska samhällsfunktioner. Data måste skyddas från obehöriga, och privatpersoners och företags integritet måste säkras under hela delnings- och användningsprocessen.

Hur tror du att samhällets och kundernas behov kommer att utvecklas?

Vi ser hur definitionen av säkerhet är på väg att förändras. Förståelsen av ”säker kommunikation och data” handlar inte längre bara om säkra uppkopplingar, obruten kommunikation och skydd från yttre påverkan utan handlar nu också om trovärdighet, ärlighet och integritet. Såväl samhälle som företag och kunder har ett stort ansvar att se till att tekniken är säker och används på ett sätt som för samhällsutvecklingen framåt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here