Home Digitalisering Förändrade beteenden ställer nya krav på cybersäkerheten

Förändrade beteenden ställer nya krav på cybersäkerheten

Leif Nixon, säkerhetsexpert

Coronakrisen har vänt upp och ned på mycket i samhället och de cyberkriminella är inte sena att utnyttja situationen. Det går tydligt att se förändringar i mönstren för hur attackerna går till enligt flera it-säkerhetsföretag. Leif Nixon, säkerhetsexpert på Sectra Communications berättar om hur de ser på hoten och arbetet med att öka cybersäkerheten.

Företag, myndigheter och organisationer har flera säkerhetsrelaterade utmaningar när det kommer till att hantera, lagra och överföra information. Automatiserade brandlarm är inte längre kopplade till räddningstjänsten via kopparförbindelse från Televerket, utan larmar nu via internet. Kritisk infrastruktur övervakas via det vanliga mobilnätet och allt fler jobbar hemifrån via sin vanliga internet-förbindelse. Hoten är fler och trenden att specialiserade kommunikationskanaler är på väg bort accelererar.

Hur har pandemin påverkat företags säkerhetsarbete?

– Under Coronakrisen har många blivit tagna på sängen vad gäller digital säkerhet. Man ser tydligt att allt fler utökar sin beredskap kring skydd mot olika typer av hot, inte bara kopplat till smittspridning.

Sedan 1990-talet har Sectra varit marknadsledande inom cybersäkerhet och arbetar idag med storföretag och myndigheter som Nato och Försvarsmakten.

Sectra Communications produkter och tjänster ökar cybersäkerheten genom att skydda en del av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Det rör sig om certifierad röst- och datakommunikation samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för funktioner som el- och vattenförsörjning.

– Vi levererar produkter och tjänster för säker kommunikation och cybersäkerhet till storföretag, civila och militära myndigheter och operatörer av kritisk infrastruktur. Våra lösningar skyddar viktig kommunikation i mer än hälften av EUs medlemsländer, förklarar Leif Nixon, och fortsätter: vi har unik expertis inom datasäkerhet och riskanalyser som gör att våra kunder kan utnyttja de fantastiska tekniska möjligheter som finns – utan att öka exponering för risker.

Hur gör man för att höja säkerheten?

– Våra kunder har generellt sett hög säkerhetskompetens, så för dem handlar det kanske inte främst om att höja sin säkerhet, utan att höja sin flexibilitet utan att ge avkall på säkerheten. Det har varit särskilt tydligt under Coronakrisen, när många kunder behövt ändra sina arbetsformer, och vi har kunnat hjälpa dem att göra det på ett säkert sätt.

Som vid alla större händelser och katastrofer dyker det snabbt upp bedragare som utnyttjar människors oro och rädsla. Just nu ökar bedrägeriuppläggen kraftigt framförallt internationellt, men även i Sverige. Den pågående coronakrisen tvingar många till hemarbete och isolering vilket påverkar våra livsmönster. I undersökningen ”svenskarna och internet” som gjordes 2018 svarade 68% att de arbetar hemifrån via internet i varierande utsträckning, en siffra som nu under coronakrisen har ökat. I samband med nya vanor och rutiner förändras även behovet av att skydda sin information.

Hur ska man tänka kring säkerhetsarbetet?

– Det finns en tumregel i IT-säkerhetsvärlden som lyder ”Implementera inte egna kryptolösningar, lämna det till experterna”. Sectra är en av ganska få aktörer som faktiskt har den expertisen. Det är lätt hänt att man glömmer användarperspektivet och bygger system som måhända är säkra, men som är mer eller mindre oanvändbara i praktiken. Det är lätt att säga ”Säkerheten måste alltid komma först!”, men det stämmer inte. Det är verksamhetens behov som alltid måste komma först. Utmaningen är att lösa dem på ett säkert sätt. Med vår långa erfarenhet i branschen har vi skaffat oss en mycket god förståelse för verksamheterna och problemen inom våra kundsektorer

Hur tror du att kundernas behov kommer att utvecklas?

– Framtiden heter commodity. Utrymmet för dedikerade kommunikationskanaler och specialbyggd hårdvara kommer stadigt att minska och utmaningen blir att använda vanliga standardprodukter på ett säkert sätt.

Hur ser framtiden för Sectra ut?

– Cyberkriminaliteten förväntas inte minska de närmsta åren så behoven av den sorts lösningar som vi tillhandahåller kommer bara att öka. Vi kommer fortsätta arbeta för att stötta och hjälpa företag att skydda sig mot cyberhot och ser ljust på framtiden.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here