Home Digitalisering IT- och teknikkonsulter – en viktig kompetensresurs

IT- och teknikkonsulter – en viktig kompetensresurs

Fortsatt fokus på digitalisering, uppkoppling och automatisering där produkter och företag blir smartare och effektivare med hjälp av AI och IoT, ställer nya krav på säkerhet och kompetens. Allt fler produkter utvecklas med mobilen som primär plattform, maskininlärning utvecklas på bred front och 5G möjliggör nya typer av lösningar för både industri och samhälle.

Detta är bara några av många nya tekniska möjligheter som vi kommer få se mer av de närmsta åren. Så hur ska man som företag på bästa sätt anpassa sig för att dra största möjliga nytta av den tekniska utvecklingen? Finns det några fallgropar att undvika? Och hur kan man försäkra sig om att man har rätt kompetens för att genomgå en digital transformation?

Sylog är konsulter inom systemutveckling, systemintegration, teknik och IT. Deras kunder är världsledande företag inom telekom, processindustri, säkerhet, fordonsindustri och media. Förutom sin starka position i Sverige har de tillsammans med sitt moderbolag verksamhet i över 20 länder och medverkar i många stora globala digitaliseringsprojekt.

– Teknikutvecklingen går allt fortare och det blir ännu viktigare än idag att bolag som utvecklar nya produkter har rätt partners i sitt arbete. En stark trend är att många bolag lägger ut arbetet inom utveckling och anpassning av ny teknik. Det är både svårt och kostsamt att bygga upp all nödvändig teknisk kompetens internt. Kompetens är en färskvara och detta blir allt tydligare i framtiden. Organisationer måste investera mer i sin personals utveckling och att de håller sig uppdaterade, säger Johan Jacobsson, VD på Sylog i Sverige.

Vikten av kompetensöverföring

När företag och organisationer väljer att anlita konsulter för att lyckas med sin digitala resa är det vanligt att det skapas kunskapsglapp i organisationen. Detta beror på bristande kompetensöverföring – att konsulterna fasas ut för snabbt innan personalen hunnit få all den kompetens som krävs efter en digital omställning.

– Många företag och organisationer skulle vinna på att involvera konsulter i tidigare faser i sina projekt eftersom utifrån-perspektivet driver forskning och innovationsutveckling framåt. Det är viktigt att komma ihåg att konsulter inte i första hand är en reservbemanning utan en fantastisk kompetensresurs, menar Johan.

Enligt Johan finns det dessutom en del förbättringspotential när det gäller hur företag ser på konsulttjänster vid denna typ av projekt. På många företag har inköpsavdelningen ansvaret för att handla upp konsulttjänster. Konsulter anses inte sällan som dyra och det kan då vara frestande att åstadkomma en besparingspotential genom att konkurrensutsätta upphandlingarna utifrån en timkostnad.

– Detta ger ofta ger ett felaktigt fokus på arvode och kredittider snarare än på vad som ska levereras och vilken kompetens som behövs, förklarar Johan.

Johan Jacobsson, VD på Sylog i Sverige.

Mål, utmaningar och omvärldsbevakning

Trots att vi som samhälle kommit långt med ny teknik och digitalisering är det fortfarande många företag som bara är precis i början av sin digitala resa. För att kunna förändra och förbättra tillvaron för människor världen över, med hjälp av teknik och digitalisering, krävs inte bara stor kompetens utan också en bred förståelse för de branscher man verkar i.

Sylogs fokus ligger på att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats för att attrahera talanger och ge kunderna resultat. Även när det gäller branschförståelse och kompetens arbetar de i frontlinjen.

– För vår fortsätta tillväxt är det helt avgörande att vi arbetar med att skapa starka och långsiktiga samarbeten. Det gör vi genom att förstå våra kunders mål, utmaningar och omvärld för att bli en stark partner inom både produkt- och systemutveckling. Vi investerar mycket tid i att lära känna våra uppdragsgivare och de branscher som de verkar i och är noga med att ständigt utveckla kunskapsnivån, för att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft och stärka sin position på marknaden, säger Johan.

För Sylog ser framtiden ljust ut. De har funnits som bolag i snart 20 år och har de senaste 10 åren varit en del av Data Respons. Deras erbjudande inbegriper allt från specialister på plats till outsourcade projekt och utvecklingsteam. Med fortsatt god efterfrågan, ständiga uppdateringar och nya behov är det med optimism som Johan ser på de kommande åren.

– Att arbeta som IT-konsult handlar om att man har förmånen att vara med och arbeta i främsta linjen av samhällsutvecklingen. Det kommer vi fortsätta göra och växa både i Sverige och, tillsammans med vår ägare, även ta oss an nya marknader, avslutar Johan.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here