Home Digitalisering Så hjälper Zebware företag att behålla kontrollen över sin data

Så hjälper Zebware företag att behålla kontrollen över sin data

 ”Fler och fler företag använder sig i allt större  utsträckning av molnbaserade lösningar och behöver försäkra sig om att de då kan behålla kontrollen över sin data”

Allt fler företag använder sig av olika molnbaserade tjänster. Samtidigt lämnar man till viss del bort kontrollen av sin ofta affärskritiska data, ett problem som IT-företaget Zebware hittat en effektiv lösning på.

Zebware är ett innovativt och snabbt växande IT-företag i Stockholm som utvecklat en ny och helt unik mjukvara – Orchesto. Den gör det möjligt för företag och offentliga verksamheter att utnyttja olika molnbaserade tjänsters alla fördelar samtidigt som man behåller kontrollen över sin data.

– Fler och fler företag, både stora och mindre, använder sig i allt större utsträckning av molnbaserade lösningar för såväl lagring som behandling av företagsdata. Vad många inte alltid tänker på är att man samtidigt lämnar över en del av kontrollen över data till molnföretagen och på så sätt till viss del riskerar att tappa det fulla ägandeskapet över sin data, säger Marie Johansson, VD för Zebware.

– En del företag är villiga att ta en risk, andra väljer av samma anledning bort molntjänster eftersom man anser att riskerna är för påtagliga. I vissa fall, exempelvis inom den offentliga sektorn, är det i dag inte tillåtet att använda sig av molnbaserade tjänster för känslig data. Det gör att man i båda fallen går miste om de möjligheter och fördelar molnteknologin erbjuder.

Marie Johansson

– Resultatet blir lägre konkurrenskraft, mer ineffektiva processer och lägre kostnadseffektivitet.

Den mjukvara – Orchesto – som Zebware sedan något år introducerat på marknaden innebär att man kan ta fullt ägarskap över sin data.

 – Zebwares senaste produkt, Orchesto-365, är integrerad mot Microsoft 365 och erbjuds som en ”Managed cloud service” för att kunderna snabbat ska kunna komma igång med lösningen. Med Orchesto-365 kan företag och organisationer på ett helt unikt sätt använda Microsofts molnbaserade lösning utan att riskera att känslig data exponeras för utlämningskrav eller att man som ägare av data tappar kontrollen över den i något steg, berättar Marie Johansson.

– Orchestro-365 löser därmed de utmaningar som uppstår vid hantering av känslig data i molnlösningar – utan att användaren behöver ändra på sitt arbetssätt i Microsoft 365.

Tjänsten agerar nämligen på kundens egen dataklassificering och utför med automatik, åtgärder på all ny eller ändrad data i enlighet med kundens datapolicy. På så sätt kan data skyddas med kryptering, flyttas till önskad placering, åtkomst och enligt uppsatta regel för bestämd livscykel. En ytterligare funktion som kan utföras är automatisk backup av data mot separat lagring.             

När man använder sig av molnbaserade tjänster producerade av företag som har sitt huvudsäte i USA, exponeras man för risken att data blir utlämnad i enlighet med CLOUD Act.

– Med Orchesto har man full kontroll hela vägen från att data genereras tills dess att den bearbetas eller lagras i någon form. Vår tjänst gör det dessutom möjligt för kunderna att kryptera med hjälp av sina egna unika krypteringsnycklar, för extra skydd om till exempel ett intrång sker, fortsätter Marie Johansson.

En annan funktion i lösningen är att öka säkerheten, prestandan och tillgängligheten för data genom Zebwares patenterade algoritm zIDA. Med zIDA kan data delas upp och spridas i små fragment över flera olika moln eller andra lagringstjänster så att den blir värdelös om någon försöker stjäla informationen.

– Ytterligare en fördel med vår lösning är att den är leverantörsoberoende. Den fungerar för alla molntjänster.

Som så många andra företag inom IT-sektorn är Zebware ett ungt, progressivt företag. Optimismen och framtidstron är stark och potentialen för företagets produkt är stor.

– Intresset för våra tjänster växer hela tiden, i princip för varje dag som går när allt fler företag förstår vikten av att ha full kontroll över sin data. Därför är det oerhört spännande att få vara en del av lösningen på ett problem som allt fler måste förhålla sig till, understryker Marie Johansson.

– Den data som företagen lagrar i olika molntjänster är inte sällan affärskritisk och kommer den i orätta händer kan det få konsekvenser som är både svåra, tidskrävande och dyra att rätta till i efterhand, om det ens är möjligt.

Sverige och Stockholm är Zebwares hemmaplan och ett strategiskt val som den teknikhubb Stockholm är, Inledningsvis har Zebware riktat in sig på att i första hand nå de europeiska och amerikanska marknaderna, inte minst för att mycket av den teknologisk utvecklingen kring molnlösningar sker i USA och att man där ligger i framkant när det gäller användningen av molnbaserade tjänster.

– Vi ser ett växande intresse för våra tjänster inom i princip alla branscher, från tillverkningsindustri till e-handelsföretag.

– Som företag drivs Zebware av att ligga i framkant, både när det gäller den tekniska utvecklingen men också när det handlar om att kunna erbjuda olika kunder lösningar som svarar mot deras unika behov där data i allt större utsträckning är deras mest värdefulla tillgång, avslutar Marie Johansson.

Läs mer: zebware.se

Text: Martin Westholm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here