Home Digitalisering Analysplattformen som räddar liv varje dag

Analysplattformen som räddar liv varje dag

Xolaris Civil Security grundades 1999 och är tidigare känd som Mobilaris National Security, en del av Mobilaris Group. Som ett numera självständigt företag är Xolaris fortsatta huvudfokus att hjälpa myndigheter att hålla medborgare säkra och förhindra kriminella aktiviteter.

Amalendu Parasnis, Founder och Head of Business Development säger såhär om hur det hela började:

– För drygt tjugo år sedan startade vi verksamhetenefter att ha märkt en ökad efterfrågan på positioneringstjänster. Telia blev den första kunden och ganska snart därefter utvecklade vi tillsammans med Ericsson en av världens första platsbaserade plattformar som lanserades år 2000.

Sedan dess har Xolaris Civil Security försett myndigheter världen över med positioneringslösningar som räddar tusentals liv varje år.

– Innan pandemin i år var naturkatastrofer och  terrorism det som vi oftast diskuterade med våra kunder. När Coronaviruset kom förändrades allting och helt plötsligt ställdes nya krav på våra tjänster. Man ville nu ha  analys- och kommunikationsverktyg som, baserat på att samla in positioneringsdata i realtid, kunde hjälpa myndigheter att kontrollera och minska smittspridningen, och effektivt kommunicera med invånarna, säger Amalendu.

Företagets tjänster går ut på att samla in och analysera de digitala fotavtryck som våra telefoner lämnar i mobilnätet. Genom att samla in sådan data i realtid samlas varje dygn miljardtals fotavtryck som går att analysera på anonymiserad nivå för att exempelvis kunna se hur människor rör sig i ett visst område.

– Det kan handla om att en myndighet i realtid vill se hur befolkningen rör sig. Om det skulle inträffa någon form av dåd i ett visst område kan man snabbt se hur stora strömmar av människor flyr från en viss plats, något som underlättar vid förebyggande av terrorism och kriminalitet, förklarar Amalendu.

Förutom att samla in och analysera data kan man med Xolaris lösningar också kommunicera med befolkningen genom sms-utskick, ett säkert sätt att nå alla oavsett digital mognad när det gäller appar eller sociala medier.

– Låt säga att en myndighet vill att alla personer i ett visst geografiskt område ska få ett specifikt meddelande om att undvika någon form av hot, då kan vi genom positioneringsplattformen skicka ut ett meddelande till alla som befinner sig i där. Vi har dessutom möjlighet att anpassa meddelandena utefter vilken nationalitet som sim-kortet har så att alla berörda människor kan ta del av budskapet oavsett vilket språk man talar, säger Amalendu.

Amalendu Parasnis

Samtidigt som den nya tekniken bidrar till ett tryggare samhälle uppstår ibland funderingar kring den personliga integriteten. Innebär den stora datainsamlingen och analysteknologin att individer är bevakade?

– Vår teknik bygger på inhämtning av stora mängder data från det mobila nätverket, vilket möjliggör avancerade analyser och ett beslutsstöd baserad på korrekt, aktuell och trovärdig information.  Datan i sig är anynomiserad och inverkar därför inte på den personliga integriteten.

Xolaris arbetar främst med frågor som berör allmänsäkerheten, där myndigheter, underrättelsetjänster och andra viktiga samhällsfunktioner använder tjänsterna för att kontrollera och förebygga naturkatastrofer, terrorism och nu högst aktuellt – smittspridning.

– 99 procent av vår verksamhet är utanför Sverige, bland annat i Australien där våra lösningar används i samband med skogsbränder. Nu under pandemin har vi dock fått ett väldigt uppsving från världens alla möjliga hörn samtidigt som våra befintliga kunder står i kö för att få uppgradera och utveckla sina befintliga system.

Vidare berättar Amalendu om digitaliseringen och den extrema utveckling som skett inom datahantering de senaste tjugo åren, sedan han var med och grundade Xolaris.

– Det som genomgående har förändrat och påverkat allra mest är snabbhet och effektivitet. Tidigare samlades information in i efterhand, många gånger genom mycket komplicerade manuella system. Det kunde ta veckor innan man fick fram den information som behövdes. Idag däremot, kan man analysera och kommunicera med hjälp av positionering och datainsamling och på så sätt öka samhällssäkerheten enormt.  Vi hjälper våra kunder att arbeta både mer säkert och effektivt.

På grund av den nyuppkomna efterfrågan på riskhanteringssystem för kontroll av smittspridning planerar Xolaris att fortsätta utveckla det affärsområdet framöver.

– Vi tittar på att utveckla en annan typ av analysplattform med tillämpning på smittspårning. Det finns en tydlig trend nu under pandemin där vi märker att många blev tagna på sängen när Coronaviruset fick sin spridning och resultatet av det blir att man nu ökar beredskap för framtida kriser. Vi har förstått att en analysplattform med tillämpning på smittspridning därför kan komma att spela en viktig roll i samhället framöver, förklarar Amalendu och fortsätter; Tyvärr är det ju så att ju oroligare det blir i världen, desto bättre går det för oss. Men vi ser med största allvar på rådande läge och arbetar för att fortsätta rädda liv och hjälpa våra kunder att skapa en säkrare värld.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here