Home Industri De hjälper framgångsrikt polisen mot knarksmugglare och terrorister

De hjälper framgångsrikt polisen mot knarksmugglare och terrorister

Serstech är specialister på att identifiera farliga ämnen och avslöja olagliga substanser. Något som gör det lättare för bland annat polisen och tullen i jakten på knarksmugglare och terrorister. Nu väntar en fortsatt expansion på en internationell marknad med många möjligheter.

Den fysikaliska princip som Serstech bygger sin verksamhet på är i det närmaste 100 år gammal. Ändå är den mer aktuell i dag än kanske någonsin tidigare.

Allt bygger på de upptäckter och den kartläggning av ljusets oelastiska spridning, spektroskopi, som den indiske fysikern och vetenskapsmannen Venkata Raman gjorde, i dag känt som Ramaneffekten. Upptäckten resulterade senare i att Raman tilldelades Nobelpriset i fysik 1930.

– Det är hans forskning som utgör grunden för den teknik som vi använder i dag, för att snabbt och enkelt kunna identifiera olika ämnen och substanser, berättar Stefan Sandor, VD för Serstech.

– Principen är enkel. Alla ämnen har ett identifierbart fingeravtryck, som särskiljer det från alla andra ämnen och som kan kännas igen med hjälp av spektroskopi. Det vi gjort och fortsätter att göra är att bygga upp ett bibliotek med alla dessa fingeravtryck.

– Hittills har vi identifierat över 14 000 olika ämnen och substanser. Nya tillkommer hela tiden i takt med att exempelvis nya narkotikapreparat ser dagens ljus. Vi jobbar tillsammans med narkotikapolis och tull runt om i välden och även med svenska FOI för att få tillgång till både narkotiska preparat och explosiva ämnen.

Nästa steg i identifikationsprocessen är att jämföra det ämne eller den substans som ska undersökas med de fingeravtryck som finns i Serstechs bibliotek.

– Utan att gå in på detaljer bygger Ramaspektroskopi på att molekyler i ett prov absorberar energi från instrumentets laser och därmed börjar vibrera. Den elektromagnetiska vågrörelsen som skapas av vibrationen kan detekteras och åskådliggöras grafiskt. Vågrörelsen är unik för varje ämne eller substans, som därmed kan identifieras antingen i sin rena form eller som en del av en blandning, fortsätter Stefan Sandor.

På så sätt kan man med stor säkerhet fastställa vilket ämne eller substans det rör sig om, om det är farligt eller olagligt att inneha, exempelvis om det är en narkotikaklassad substans eller handlar om ett sprängmedel. Svaret har man dessutom redan inom några sekunder!

Det finns många användningsområden för spektroskopitekniken och Serstechs mätinstrument används i dag framgångsrikt av framför allt polis och tull över stora delar av världen.

Enkel användning

– Fördelen är att våra instrument är enkla och lätta att hantera ute på fältet och att de kan användas av i princip vem som helst. Det enda man behöver göra är att trycka på en knapp och rikta laserstrålen mot det som ska undersökas, förklarar Stefan Sandor och fortsätter: En annan fördel är att man slipper öppna eventuella förpackningar som det som ska undersökas ligger i. Mätinstrumentet ”ser igenom” glas och plast, vilket gör att den som utför testet inte riskerar att exponeras för giftiga eller på annat sätt skadliga substanser.

– Tekniken innebär också att man i ett första skede slipper skicka ett prov till ett externt labb och sedan vänta på svar som kan komma först efter några veckor. Det innebär i sin tur att man direkt kan gripa eller släppa någon som exempelvis är misstänkt för narkotikasmuggling.

I dag är Serstech mitt uppe i ett expansivt fas. Intresset för företagets produkter är stort och växer fortlöpande.

Stefan Sandor, VD Serstech

– Säkerhetsbranschen är av tradition en konservativ bransch och man är försiktig med att testa nyheter. Men vi har med framgång lyckats etablera oss på marknader som i branschen anses ligga i framkant och det har gjort att fler nu vill följa efter, förklarar Stefan Sandor.

I dag finns Serstech i närmare 100 länder där man har ett nära samarbete med lokala återförsäljare.

– Det har visat sig vara en framgångsrik affärsmodell och det är något vi är måna om att fortsätta att utveckla. Det ger oss en väletablerad samarbetspartner i varje land, som förutom försäljning kan bistå med utbildning, reparationer och annan service som är viktig för våra kunder.

– Just utbildning är angeläget. Inte i första hand för att lära ut hur man använder våra mätinstrument. Det gör man på mindre än tio minuter. I stället handlar det om att förmedla kunskap om hur olika ämnen ska hanteras och vilka risker som kan finnas med dessa.

– Med starka lokala representanter får vi också samarbetspartners som har rätt kontakter och som har kännedom om och förstår landets affärskultur samt vilken praxis som gäller för att vinna myndigheters förtroende såväl som upphandlingar.

Fler användningsområden

Men det är inte bara inom myndigheter som polis och tull som Serstech har på sin radar. En annan viktig marknad utgörs av läkemedelsindustrin och företag som hanterar farliga ämnen i sin tillverkning.

– Med vår teknik kan man snabbt och enkelt kontrollera de leveranser man får, att innehållet är korrekt utan att behöva öppna förpackningen. Det här är speciellt viktigt för läkemedelsproducenter, som för att följa myndighetskraven måste verifiera att råvaror som används i produktionen verkligen är vad som står på förpackningen.

– Lite kuriosa i sammanhanget är att våra instrument även kan identifiera falska diamanter som just falska, genom att ämnena som de tillverkas av kan identifieras med hjälp av Ramanspektroskopi, berättar Stefan Sandor.

Inför framtiden ser Stefan Sandor en stor tillväxtpotential i takt med att fler presumtiva kunder kommer i kontakt med Serstech, som är noterat på First North Growth Market på Stockholmsbörsen.

– Vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande. Kvalitetsmässigt och utvecklingsmässigt ligger vi i framkant. Och prismässigt står vi oss väl i konkurrensen samtidigt som vi kan erbjuda en högre servicegrad än våra konkurrenter.

– Att huvuddelen av vår produktutveckling och all tillverkning dessutom sker i Sverige är ett starkt vägande argument som uppskattas av många. Våra konkurrenter som främst kommer från USA har utmaningar på många marknader av politiska skäl och de kinesiska tillverkarna har svårt att sälja utanför Kina.

– Målsättningen är att växa med minst 50 procent årligen i genomsnitt under de närmaste fem åren. Det ska ske genom ökad närvaro på de marknader där vi redan finns, men också genom expansion till nya länder, såväl i Europa och Asien som i Amerika.

– Behoven är stora, särskilt som smugglingen av narkotika fortsätter att öka på samma gång som den blir allt mer sofistikerad. Även terrorhoten är ökande i många länder. Båda sakerna vill vi vara med att motarbeta genom att bidra med vår kunskap, fastslår Stefan Sandor.

Text: Martin Westholm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here