Home Digitalisering Digitaliseringen är oundvikligt men lösningarna varierar

Digitaliseringen är oundvikligt men lösningarna varierar

Alla talar om digitalisering och dess nytta. Men hur når man dess fulla potential? Front End Strategy har kunskapen och hjälper framgångsrikt företag, myndigheter och organisationer att ta nästa steg i sin digitala utveckling.

Många företag har påbörjat sin digitala resa sedan länge. En del har kommit långt, andra en bra bit på vägen medan några fortfarande står kvar på perrongen och trampar.

– I Sverige har vi fått lära oss att vi ligger i framkant när det gäller att ta tillvara på den digitala teknikens möjligheter. Men det beror på vem man jämför med och inte minst vilken bransch man talar om. Jag vill påstå att vi inte är riktigt så bra som vi föreställer oss.

– Det finns mycket kvar att göra och utvecklingen går i rasande fart. Så det gäller att hänga med i en allt tuffare internationell konkurrens, säger Karl Hertz som är senior konsult och enterprisearkitekt på Front End Strategy, ett IT-bolag i Linköping som är på frammarsch.

Så sent som för några år sedan tilldelades företaget Dagens Industris Gasellpris.

Karl Hertz, Senior konsult och Enterprise arkitekt

Digitaliseringens fördelar och möjligheter är det ingen som ifrågasätter längre. I takt med Industri 5.0 och att artificiell intelligens (AI) introduceras inom allt fler företag och i samhället i stort, ökar också behovet av spetskompetens på det digitala området.

Digitaliseringen levererar omedelbara fördelar som möjligheten till enklare delning av information, förbättrade möjligheter till riktad information och presentation samt paketering i informationstjänster. I nästa stora paradigmskifte kommer digitaliseringen att vara en förutsättning.

– De digitala krafterna ritar om företag, organisationer och samhället. Datorer och programvara blir bättre, kommunikationen sker snabbare samtidigt som risken för att bli utsatt för utifrån kommande attacker ökar och blir allt mer sofistikerade.

– Komplexiteten i förändringarna som drivs på av digitaliseringen ökar och organisationens förmåga till förändring utmanas. Digitala transformationer kräver därför kompetens och ledningsverktyg som kan kombinera affärsmannaskap med förståelse för tekniska och organisatoriska utmaningar, fortsätter Karl Hertz.

– I grund och botten förändrar digitaliseringen förutsättningarna för hur organisationer bedriver sin verksamhet och kräver att det digitala integreras i alla aspekter av verksamheten.

Från att ha utvecklat egna kompletta IT-system har Front End Strategy mer kommit att positionera sig just som experter på verksamhetsutveckling, där digitaliseringen är navet som allt snurrar runtomkring.

Bland uppdragsgivarna finns allt från banker och försäkringsbolag till företag inom läkemedelssektorn, statliga myndigheter, landsting och kommuner, på samma sätt som verksamheter inom försvarssektorn och samhällskritisk infrastruktur.

– Problemställningarna ser väldigt olika ut från fall till fall, understryker Karl Hertz. Därför kan man inte ge några generella rekommendationer utan man måste utgå från varje organisations verksamhet, struktur och framtida behov och möjlighet att utvecklas.

– Mycket av arbetet handlar om att systematisera och samla all information och se till att rätt personer, både internt och ibland externt, får åtkomst till delar eller hela materialet utifrån vilka behov man har. Här är det A och O att skräddarsy informationen för olika roller så att de den berör kan ta den till sig. Ledningsgruppen har inte samma behov av upplösning och detaljer som IT-supportgruppen, men i gengäld kan de behöva sammanställd information om IT-problem, för att fatta rätt beslut om framtida investeringar.

– Med systematisering menar jag att informationen förpackas på ett och samma sätt så att den är lätttillgänglig och lätt att ta till sig för att kunna fatta beslut. Det duger till exempel inte att man på olika avdelningar i en verksamhet rapporterar på sitt eget lilla vis, framhåller Karl Hertz.

– Materialet som samlas in ligger ju i slutänden till grund för att kunna fatta bättre beslut, som i sin tur har stor påverkan på verksamheten både i ett kortare och ett längre perspektiv. Rent konkret kan det handla om att insamlandet av information på det här sättet ger underlag för flödesplanering, intervaller och rutiner för underhåll, energieffektivisering, konsekvenserna och kostnaderna för ett driftstopp och var extra bemanning kan behöva sättas in för att klara att leverera i tid och till rätt kvalitet.

– Det här är dessutom frågor som man måste arbeta aktivt med och inom hela organisationen.

Digitaliseringen driver förändringar, fortsätter Karl Hertz, som går på tvärs med flera organisatoriska enheter.

– Därför är det viktigt att förstå de inbyggda svårigheter som uppstår i att driva tvärfunktionella förändringar i en organisation. Många av dagens företagsstrukturer behöver anpassas för att hantera den radikala förändring som krävs för att klara av det nya arbetssätt som en genomgripande digitalisering innebär.

– Såväl företag som myndigheter behöver utveckla en kunskap om hur man driver digitaliseringen av verksamheten effektivt, som tar hänsyn till existerande affärs- och verksamhetsmodeller, men som också öppnar för nya möjligheter samtidigt som man håller ihop de effekter som går på tvärs i organisationen.

 – Förmågan att klara det på egen hand, utan att släppa fokus på sin kärnverksamhet, är begränsad. Det är därför som verksamhetsutvecklare som vi på Front End Strategy finns och kan bidra med värdefull kompetens och lång erfarenhet av den här typen av uppdrag, avslutar Karl Hertz.

Fakta

Front End Strategy är ett svenskägt företag med mångårig erfarenhet av arbete med digitalisering, verksamhetseffektivisering och transformation. Front End Strategy lägger fokus på att leverera effektiva och kundanpassade lösningar för att komma till rätta med dagens problem med hänsyn till morgondagens utmaningar. Sedan 2017 är företaget en del av COMROD-gruppen.

Läs gärna mer på www.frontend.se.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here