Home Digitalisering Går det att kombinera digital övervakning och integritet?

Går det att kombinera digital övervakning och integritet?

Mycket av debatten i Sverige idag handlar om hur vi ska hantera och få bukt med brottsligheten. En metod som alltfler förordar är ökad övervakning. Men övervakning genom digitala verktyg innebär samtidigt ett ingrepp i vår integritet.

Som konsultbolag jobbar vi ofta med att utveckla ny teknologi. Mjukvara och system som har bättre egenskaper än de som redan finns. I vissa fall skapar det helt nya användningsområden, där teknologin kommer till nytta på ett sätt som vi kanske inte avsåg eller ens kunde föreställa oss innan. Så fungerar innovation – ett samspel mellan teknik och det omgivande samhällets behov.

Ett område där utvecklingen går snabbt framåt är övervakning. Det kan vara i allt från maskiner för produktion där intelligent övervakning säkrar tillverkningsprocessen till system i moderna fordon som möjliggör självkörande bilar och bussar. Men den form av övervakning som de flesta tänker på är den som handlar om brottsbekämpning och hur vi ska öka tryggheten i samhället.

Den klassiska övervakningen består av människor, väktare eller ordningsvakter, som förhindrar att det begås brott på en viss plats. Att hela tiden utöka personalen är kostsamt och inte alltid tillräckligt effektivt, här är tekniska hjälpmedel som kameraövervakning ett kostnadseffektivt och värdefullt verktyg. En person kan bevaka ett stort antal kameror och därmed effektivisera övervakningen. Genom in- och uppspelning kan kamerorna dessutom ha ett större juridiskt bevisvärde än en enskild persons minnesbilder och redogörelser i en framtida polisutredning.

Kamerornas existens har genom åren varit föremål för åtskillig diskussion. Den som är drabbad av brott har ett fullt begripligt intresse, medan tillståndsgivande myndighet kräver att vissa särskilda skäl finns. Som hjälpmedel för polis och åklagare är kameror utan tvekan ovärderliga.

Nyligen genomförde vi en undersökning där drygt 1 000 personer svarade på frågor om teknik och integritet. Resultatet visar att drygt åtta av tio vill se fler kameror på gator och torg. Balansen mellan nytta och integritet har helt klart förskjutits på senare tid till att människor vill ha betydligt mer övervakning.

Undersökningen visar samtidigt att det finns en stor skepsis bland allmänheten mot att dela data helt öppet. Det finns en medvetenhet om hur data används i kommersiella syften av olika aktörer och det vill de flesta inte medverka till. Hela 87 procent i undersökningen vill inte att deras rörelsemönster registreras så att företag kan ta del av det.

Tekniskt och resursmässigt är det fullt möjligt att kontrollera allt och alla i dagens samhälle. Via mobiler eller andra verktyg skulle myndigheter eller andra aktörer kunna registrera precis allt vi gör. Även om det skulle vara ett extremt effektivt sätt att motverka mycket brottslighet innebär det ett storebrorssamhälle där i praktiken ingen är fri, alla hamnar i ett slags fängelse.

Det finns alltså en konflikt mellan kontroll/övervakning och vår integritet. Utmaningen är att hitta en rimlig balans och att skapa möjligheter till övervakning som inte upplevs inkräkta på vår integritet.

AI-teknologi är särskilt intressant på detta område. Med hjälp av automatiserade övervakningsprocesser kan vi ta fram verktyg som istället för att bevaka allt bara reagerar på det som är avvikande. Det betyder att det endast är vid fel eller under vissa omständigheter som verktyget slår larm. När någon beter sig underligt kan då saken undersökas närmare av polis eller annan. Därmed behöver inte alla vi andra ”normala” få vårt beteende registrerat.

Det finns även metoder för ansiktsigenkänning som plockar ut och identifierar just den person som söks. Tänker vi brottsbekämpning kan detta vara sätt att hitta den efterlyste utan att alla ska behöva bli granskade.

Genom utveckling av den här typen av teknologi kan vi möta människors önskan om en ökad trygghet och ändå värna om vår integritet. Som bransch och som it-företag har vi en viktig uppgift att hitta nya lösningar som svarar mot framtidens behov. Tekniken ger oanade möjligheter.

Johan Jacobsson, Vd och koncernchef Sylog Sverige AB

Fakta:
Sylog är konsulter inom teknik och IT.
Vi hjälper uppdragsgivare med digitalisering och produktutveckling och deltar i utvecklingen av tjänster och produkter som förändrar och förbättrar tillvaron för människor över hela världen.

Sylog är över 500 specialiserade konsulter inom digitalisering och produktutveckling i Sverige. Vi ingår i AKKA Technologies med över 20 000 medarbetare i över 26 länder.  Läs mer om oss på www.sylog.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here