Home Digitalisering Industri 4.0 en fråga om kulturell förändring snarare än kompetens och teknologi

Industri 4.0 en fråga om kulturell förändring snarare än kompetens och teknologi

Tobias Antius

När Novotek startade för 34 år sedan var de pionjärer inom PC-baserad automation. Deras erbjudande är än idag PC-baserat och med sin kompetens och erfarenhet, har de gjort sig välkända för att leverera lösningar som effektiviserar industrier runt om i Europa.

– Vi utformar, implementerar, driftsätter och underhåller system för produktionsstyrning och övervakning, vilket ger våra kunder maximal förmåga till styrning, optimering och uppföljning av sina produktionsprocesser, förklarar Tobias Antius, VD på Novotek.

Pandemins påverkan på industrin

Med sina många år i branschen menar Tobias att Covid-19 satt fart på digitaliseringen på ett sätt vi aldrig kunnat ana och gett insikter om framtiden och vad som är viktigt.

– Pandemin har accelererat digitaliseringen till en ny nivå och företag har insett vikten av att kunna övervaka processer på distans, eftersom vi blivit så illa tvungna att göra det nu. Allt fler har också insett att industrin bör flytta närmare hem. Företag kommer söka sätt att korta och diversifiera sina supply chains. Och där tror jag att Europa och EU kommer lägga mycket pengar på själva omstarten av branschen som ett resultat av att allt fler blir medvetna om problematiken med att låta produktionen vara långt hemifrån.

Trots de spår pandemin satt i industrin runt om i världen har Novotek fortsatt att arbeta fokuserat för att hjälpa industrier att effektivisera och optimera sina processer. Den senaste tiden har företaget tagit sig in i både UK, Irland och senast Schweiz, något som Tobias ser mycket positivt på.

– När man tittar på hur digitaliseringen av industrier i Norden står sig internationellt ser man tydligt att vi ligger före, ganska tätt följt av Schweiz. UK däremot ligger ganska långt bakom oss i utvecklingen och därför har vi satsat på den marknaden där vi ser att vår kompetens kan göra stor skillnad, förklarar han. Vi är på jakt efter länder och marknader där man förstått vikten av digitalisering men där kompetens och erfarenhet saknas, där kan vi tillföra mycket.

Enligt Tobias är digitalisering och industri 4.0 till största delen inte en fråga om teknik och kompetens, utan om kultur. Ledningsgrupper och företag måste våga satsa och förändra för att skapa rätt kultur för digitalisering och teknologi att utvecklas.

– Vi befinner oss inte i början av industri 4.0 längre, det vi ser hända i branschen nu är resultatet av de senaste tio årens arbete med att implementera och effektivisera industrin med hjälp av digitalisering och teknologi. Digitalisering är idag en överlevnadsfråga och för att lyckas med detta behöver man förändra kulturen.

Det snabbast växande området inom digitalisering

Fördelarna med Novoteks lösningar är många och intresset för investeringar inom digitalisering, cybersäkerhet och industri 4.0 är fortfarande positivt påverkade av Coronapandemin. Däremot finns det andra utmaningar som Tobias menar är viktiga att belysa.

– Digitaliseringens möjligheter är fantastiska och påverkar oss alla. Men en stor utmaning hos många företag idag är att man samlar in data på ett ostrukturerat sätt, det blir svårt att skala och få fullt värde av informationen. Därför är Data Operations det snabbast växande området inom digitalisering, menar Tobias.

Genom att strukturera upp hur man samlar in data gör man den mer användbar och får flödena att fungera ihop, något som Novotek är specialister på.

– Vid insamling och analys av mänskliga data ligger intresset inte i att studera den enskilda individen utan den stora massan. När det gäller industriella data däremot är det de enskilda sakerna som gör hela skillnaden och där kan vi göra stor skillnad för våra kunder och branschen, säger Tobias. 

5G löser inga problem
Den pågående digitaliseringen handlar således om långt mycket mer än teknisk utveckling. Förändringarna märks i många – för att inte säga alla – delar av samhället. Idag får bransch efter bransch uppleva hur beprövade affärsmodeller ställs på ända när nytänkande aktörer dyker upp på spelplanen.

Övergången till att handla med tjänster i stället för produkter är en del av denna utveckling. Den kallas ofta tjänstefiering, eller ”Everything as a service” – allt kan vara en tjänst. När det finns de som menar att tjänstefieringens potential förstärks av potentialen i 5G menar Tobias Antius att vi inte ännu utnyttjat den fulla potentialen i alla befintliga nätverk teknologier (4G) och därför inte kommer se några revolutionerande skillnader på ett bra tag.

– 5G är bara ännu ett sätt att kommunicera men det i sig löser inga problem. Man får mycket bandbredd men är det verkligen mer bandbredd vi behöver? Jag tror att många överskattar att detta kommer innebära enorma uppsidor. Det viktiga är att titta på vilket värde det bidrar till för branschen och samhället och där tror jag att det finns andra saker att fokusera på som gör större skillnad.

Sammanfattningsvis trycker Tobias återigen på en av de viktigaste delarna i digitaliseringen och industri 4.0 enligt honom – kulturen.
– Vi befinner oss i ett paradigmskifte där varje företag och industri aktivt måste bestämma sig för att göra en resa och genomgå förändring. När man väl bestämt det så behöver man den typen av produkt och kompetens som vi erbjuder, det är helt avgörande för att lyckas.

Läs mer på: www.novotek.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here