Home Digitalisering Samordnad drift av en hel fastighetsportfölj öppnar vägen för effektivare förvaltning och...

Samordnad drift av en hel fastighetsportfölj öppnar vägen för effektivare förvaltning och ökad lönsamhet

Digitalisering är hett inom fastighetsbranschen. Men många som vill digitalisera drift och förvaltning stöter på patrull. Det riskerar att bli så dyrt så att man inte når hela vägen fram. Det vill Iquest med Farhad Basiri i spetsen ändra på.

Redan under studietiden på KTH i Stockholm såg Farhad Basiri nyttan och potentialen av digitalisering inom fastighetsbranschen, något som resulterade i ett examensarbete. Och på den vägen är det sedan dess.

I dag driver han Iquest, ett IT-bolag som inriktar sig på att hjälpa större fastighetsägare att få ut den fulla potential som digitalisering av ett fastighetsbestånd innebär, både när det gäller driftsäkerhet och underhållsplanering, samt för förbättrad lönsamhet och högre avkastning.

Inriktningen är på större fastighetsägare inom såväl privat- som offentlig sektor och uppdragsgivarna är allt från större fastighetsbolag med exempelvis kommersiella ytor eller bostäder till kommuner som har ett varierat bestånd med skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar, kontor och många andra verksamheter. – Många fastighetsägare och fastighetsförvaltare vill digitalisera sin drift och förvaltning. Ofta visar det sig dock bli allt för kostsamt och att man inte heller når hela vägen fram, säger han.

I dag går cirka 40 procent av energianvändningen i samhället åt för driften av fastigheter och verksamheten i dessa.

– Enligt flera av varandra oberoende undersökningar, från bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR), har det gått att effektivisera energianvändningen i fastigheter med så mycket som 25 procent utan större investeringar, fortsätter Farhad Basiri.

– Sett över ett större bestånd skulle ytterligare enorma summor kunna frigöras för att göra nytta på annat håll och en betydande besparing finns inom räckhåll för såväl fastighetsägare som för miljön. Förutsatt att man effektivt lyckas optimera driften av fastighetsbeståndet i än högre utsträckning.

– Det är i det sammanhanget som vi kommer in i bilden. Vi har både kunskapen och tekniken för att klara uppgiften.

Datoriserade styr- och övervakningssystem liksom olika automationslösningar finns redan i de flesta flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

Men det är inte alltid att de fungerar optimalt och inte heller att de fungerar tillsammans. Felaktiga inställningar kan få stora negativa konsekvenser för driftsekonomi, inomhusklimat och miljö.

– De som ansvarar för många fastigheter behöver kunna hantera en uppsjö av systemlösningar av varierande fabrikat, utförande och ålder, förklarar Farhad Basiri.

– Att kunna integrera hela beståndet i en övergripande plattform känns därför givetvis lockande. Men vägen till det uppkopplade beståndet visar sig många gånger bli längre och mer snårig än vad som till att börja med initierats.

 – Resultatet blir allt som oftast att arbetet med driftoptimering inte kommer igång och att slöseriet med energi fortsätter. Följden blir att många arbetstimmar läggs på i praktiken onödiga uppgifter, tid som kunnat användas till annat, och försämrad ekonomi.

Ett vanligt fel som många gör, och som sätter käppar i hjulen för en effektiv digitalisering, menar Farhad Basiri, är att man sätter ribban för högt.

– Ett annat är att man bygger funktioner som egentligen inte efterfrågas, inte tillför något mervärde, och är kostnadsdrivande att underhålla. Det kan också bli för mycket fokus på IT-lösningar som inte har utvecklats för ändamålet och är krångliga att anpassa till fastighetsportföljens byggnader.

 – Beroende av vald systemlösning kan införandet av en central plattform i sin tur driva andra stora kostnader, exempelvis för ombyggnad av befintliga fungerande bildsystem eller byte av fungerande installationer i fastigheterna. Projekten blir på så sätt allt för dyra och krångliga och efter ett tag är det någon som trycker på stoppknappen.

– Allt detta kommer man ifrån med vår lösning!

Den digitala plattformen, Orbiq, som Iquest utvecklat, bygger på att olika system och programvara som redan finns hos kunden ska kunna behållas i så stor utsträckning som möjligt.

– Vår utgångspunkt är alltid kundnyttan. Vi skräddarsyr helt enkelt lösningar som är anpassade efter varje uppdragsgivares nulägessituation och behov, men med potential för fortsatt utveckling och framtida behov.

– En viktig sak som kan fås på köpet är säkra uppkopplingar i ett system som ger access på olika nivåer till användarna. Detta gäller även för tredje part vid behov för att kunna utföra fjärrservice. Central tillgång till efterfrågade funktioner och användarvänlighet är självklara prioriteringar.

– Med vår plattform som utgångspunkt kan mycket arbete göras snabbare och mer effektivt samtidigt som man får tillförlitliga och väl dokumenterade beslutsunderlag, som sedan kan ligga till grund för fortsatt utveckling av fastighetsverksamheten, avslutar Farhad Basiri.

Läs mer på: iquest.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here