Home Hållbarhet Affärsdrivet hållbarhetsperspektiv i fokus när Resurs möter framtiden

Affärsdrivet hållbarhetsperspektiv i fokus när Resurs möter framtiden

Henrik Linder
Henrik Linder, Hållbarhetschef

Resurs Bank är en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden inom sin bransch. För att fortsätta växa och utvecklas står ett aktivt hållbarhetsarbete i fokus – där en affärsdriven och integrerad process är en av nycklarna för att lyckas.

”Vi vill ge människor möjlighet att leva det liv de önskar. Inte bara i dag utan också i framtiden. Därför är hållbarhetsarbetet en viktig del i vår verksamhet och genomsyrar hela företagets sätt att tänka och agera”

Henrik Linder är nytillträdd hållbarhetschef på Resurs och han brinner för hållbarhetsfrågor som är strategiskt kopplade till hela verksamheten.

Resurs Banks affär handlar om att erbjuda kunder och partners på den nordiska marknaden smidiga och trygga finansierings- och betalningslösningar. Hos Resurs bedrivs en verksamhet som i alla delar präglas av ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

– Vi vill ge människor möjlighet att leva det liv de önskar. Inte bara i dag utan också i framtiden. Därför är hållbarhetsarbetet en viktig del i vår verksamhet och genomsyrar hela företagets sätt att tänka och agera, säger han.

Resurs Bank är ett dotterbolag i Resurskoncernen, som också inkluderar Solid Försäkring, och har sitt huvudkontor i Helsingborg med drygt 750 medarbetare och ungefär 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs är en av de ledande aktörerna på kreditmarknaden i Norden och erbjuder både betalningslösningar och finansieringslösningar för såväl privatkunder som retailpartners.

– Det innebär naturligtvis att vi har ett stort ansvar när det kommer till hållbarhetsfrågor och det är ett område som vi kommer att sätta ännu mer i fokus för att stärka vår position som en aktör som bidrar till ett hållbart samhälle, fortsätter Henrik Linder.

I dag arbetar Resurs Bank med flera olika hållbarhetsfrågor som rör allt från ansvarsfull kreditgivning och anti-korruptionsarbete till social hållbarhet och företagets miljöpåverkan.

– Vi har nyligen påbörjat en strategisk transformationsresa där vi genomlyser hela vår verksamhet och där mycket av vårt fokus ligger på hållbarhetsarbetet. I det arbetet ingår givetvis att se över hur vi bemöter våra kunder och partners och vilka produkter och lösningar vi kan erbjuda dem, men också hur vi stöttar och involverar våra medarbetare på olika sätt, förklarar Henrik Linder.  

För Resurs är hållbar och ansvarsfull kreditgivning kärnan i hela verksamheten. I all kreditgivning ingår att kunna bedöma kundens förmåga att återbetala sitt lån. Inte bara för att få tillbaka det som lånas ut, utan minst lika mycket för att man som låntagare ska kunna ta lån på en trygg och klok grund och skapa de bästa förutsättningarna för ekonomisk balans.       

– För att ytterligare vara med och bidra i frågan har vi ställt oss bakom Shoppa Lagom, ett viktigt initiativ som ska bidra till att hjälpa fler att hitta balans i sin ekonomi med målsättning att hitta sitt eget ”lagom”.

”Vår interna Resursanda ”Always Improving” sammanfattar vår ständiga vilja att utvecklas och förbättras där varje medarbetares eget driv är det som avgör riktningen framåt”

Hållbarhet handlar, framhåller Henrik Linder, inte bara om vilket ansvar man som företag tar för sina intressenter såsom kunder, partners och investerare.

– Minst lika viktigt är att ha ett hållbarhetsperspektiv som gör att vi även i framtiden fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om hur vi tar hand om våra medarbetare genom att skapa en kultur och fungerande verktyg som gör det möjligt för medarbetarna att agera hållbart.

– Vår interna Resursanda ”Always Improving” sammanfattar vår ständiga vilja att utvecklas och förbättras där varje medarbetares eget driv är det som avgör riktningen framåt. Där tycker jag att vi lyckas väldigt väl, då ungefär 25 procent av alla tjänster tillsätts genom intern rekrytering.

– Ytterligare en dimension i vårt hållbarhetsarbete är att vi försöker ge tillbaka till samhället. Det gör vi genom att stötta olika initiativ som läxhjälp, mentorskap, stöd till idrottsföreningar eller att våra medarbetare kan engagera sig som volontärer på arbetstid, avslutar Henrik Linder.

Är du intresserad av att läsa mer om Resurs och bolagets hållbarhetsarbete? Läs mer på https://www.resursholding.se/sv/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here