Home Integritet

Integritet

Integritetspolicy
2019-05-29

Om Engage Brand & News Agency och denna policy

Denna policy beskriver hur Engage Brand & News Agency AB, 559169-8872, samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter när du registrerar dig för någon form av utskick, nyhetsbrev, platsannons eller ber oss att skicka information. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med punkterna nedan.

Personuppgiftsansvar

Engage Brand & News Agency AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Insamling och behandling av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss.

Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som erhålls från dig. Vi samlar in uppgifter som du har tillhandahållit oss i samband med att du fyllt i ett kontaktformulär eller efterfrågat någon av våra tjänster.

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka innehåll som vi tror intresserar dig inom vårt verksamhetsområde. Vi delar även de uppgifter du lämnar, med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för vår kontakt med dig.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies, samt information om profilering som vi genomför för marknadsföringsändamål, hänvisas till avsnittet ”Cookiepolicy”nedan.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas under maximalt 24 månader från den dag då du skickade in dina uppgifter.

Cookiepolicy

För att kunna förbättra din upplevelse samt för att samtliga funktioner på vår hemsida ska fungera använder vi oss av Cookies. Genom att fortsätta användandet av vår hemsida samtycker du till användning av cookies.

En cookie är en textbaserad datafil som webbsidan ber att få spara på din dator. Cookies syftar till att ge webbläsare tillgång till olika funktioner och tjänster på den aktuella webbsidan, eftersom att webbsidan via cookies lagrar information. Vi använder cookies på vår webbsida för att förbättra din upplevelse. Vi använder även cookies i analys- och marknadsföringssyfte, inklusive demografiska studier, så att vi kan optimera kvaliteten på våra tjänster för dig. Informationen som vi samlar används även av tredjeparter.

På vår hemsida använder vi oss av tillfälliga cookies. Den typen av cookie lagras temporärt i din dator under tiden som du är aktiv på hemsidan och försvinner när du stänger webbläsaren. Våra tillfälliga cookies tillåter dig att använda funktionerna på vår webb så bra som möjligt. Vi använder även cookies från tredjeparter så som Google Analytics, Facebook, LinkedIn, Upsales etc., detta för att kunna utvärdera och utveckla vår marknadsföring och hemsida. Några av våra tredjepartscookies lagras längre än tillfälliga cookies; de har utgångsdatum som gör dem nästintill permanenta.

Du kan välja att neka användningen av cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Om du önskar bli glömd på vår webbplats så tömmer du dina cookies på vår webbplats enligt instruktioner ifrån den webbläsare du använder.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Du kan när som helst ändra dina uppgifter, i de fall det är möjligt och du har en rättslig grund att göra det.

Ändringar i policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. 

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@engageagency.se